Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Michael Carlsen
    Foto: Michael Carlsen
  • Fotograf: Yvonne  Bloch
    Foto: Yvonne Bloch

Kendetegn

: Vingefang: 23-27 mm. Grundfarven varmt gul, gråliggul eller brungul. For- og bagvinger med talrige lyst gråbrune bølgende tværlinier. Rodlinie, mellemlinier og bølgelinie hvidlige. Forvingen som regel med en gråbrun, aflang midtprik. Fint grålige, bølgede sømlinier på for- og bagvinge.

Flyver om natten, men jages let op om dagen.

Okkergul Bladmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Bo Ravnå

Variation

: Midtbåndet kan være meget mørkt.

Forveksling

: Flere af de gyldengule målere ligner en del. Eks. Gul bladmåler (Cidaria fulvata)

Udbredelse

: Udbredt og almindelig i hele landet, men optræder normalt ikke i større antal.

Udbredelse i øvrigt fra Centralasien gennem Rusland og Lilleasien til Nordafrika, det vestligste Europa og det nordligste Mellemskandinavien (op til 64. nordlige breddegrad).

Okkergul Bladmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra medio juni til ultimo august.

Tidsmæssig fordeling

af Okkergul Bladmåler baseret på Naturbasens observationer:
Okkergul Bladmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Okkergul Bladmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er kort og tyk, brun eller grøn, lysere på bugen hviler med kroppen bøjet som et spørgsmålstegn, lever fra august overvintrende til maj på lave planter, bl.a. syre, snerre, skræppe, græs m.m. Arten forpupper sig i jorden.

Levested

: Alle udyrkede steder med lav urtevegetation, gerne steder med lidt tør eller mager jordbund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens Målere (Danmarks Dyreliv, bind 2), v/P.Skou, København og Svendborg, 1984.

Vesteuropas insekter, v/M.Chinery, Gads Forlag 1998.

De senest indberettede arter i Naturbasen: