Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Swayne Storgaard
    Foto: Morten Swayne Storgaard
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen
  • Fotograf: Michael Carlsen
    Foto: Michael Carlsen

Kendetegn

: Vingefang 23-28 mm. Hunner er gennemgående størst og helt forskellig fra hannen. Den er ret ensfarvet grålig i grundfarven med to sorte midtpletter. Hannen mangler midtpletter, men har en mørk skygge på tværs af vingen, og den inderste vingehalvdel har en meget lysere grå farve.
Humlevoksmøl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørn Larsen

Variation

: Konstant men variation mellem køn.

Forveksling

: Arten kan forveksles med M. zelleri, men denne har langt lysere bagvinger, og smallere vinger.

Udbredelse

: Meget almindelig ved bebyggelser. Arten ses sjældnere i det åbne land hvilket forklarer dens lavere hyppighed i størstedelen af Jylland.
Humlevoksmøl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er start maj til slut september.

Tidsmæssig fordeling

af Humlevoksmøl baseret på Naturbasens observationer:
Humlevoksmøl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Humlevoksmøl - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i bi- og hvepsereder, men også i gamle fuglekasser, døde insekter og tørrede vegetabilier.

Når larven er fuldvoksen, danner den en tyk, brun kokon, hvori den overvintrer og forpupper sig følgende forår. Larven er social, og et meget stort antal kokoner kan ofte findes sammen. En sådan rede findes ofte på lofter, mellem brædder eller mellem havemøbler.

Det voksne dyr ses ikke så ofte om dagen, men kan dog findes på vægge og mure, især indendørs.

Levested

: Arten er oprindeligt knyttet til bi- og hvepsereder, men især i byerne findes den talrigt i og ved boliger. I stalde og udhuse m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Eivind Palm; Nordeuropas Pyralider

De senest indberettede arter i Naturbasen: