Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Søren Nygaard
  Foto: Søren Nygaard
 • Fotograf: Søren Nygaard
  Foto: Søren Nygaard
 • Fotograf: Lars Bjarne Nielsen
  Foto: Lars Bjarne Nielsen

Atlas

: Almindelig Guldstjerne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Der er et - eller sjældnere to - grundblade, som er 5-12 mm brede, rendeformede og med hætteformet spids. Blomsterstanden er 2-7 blomstret med glatte blomsterstilke og 2 svagt hårede højblade. Blosterblade er 15-18 mm lange og har afrundet spids. Støvfanget er grønt. Planten har et hovedløg, der på blomstrende planter udvikler et enkelt sideløg, mens ikke-blomstrende planter kan have mange, ganske små yngleløg ved rødderne (vegetativ formering).
Almindelig Guldstjerne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Hertz Thygesen

Variation

: På tør bund kan den danne sterile eller næsten sterile bestande.

Forveksling

: Den kan forveksles med de andre arter i slægten:

Eng-Guldstjerne: Næsten altid 2 hvide sideløg til det ældre, mørke løg, blade 3-6 mm brede og rendeformede helt til spidsen, uden hætteformet spids, stængel og blade ofte vinrøde ved grunden.

Liden Guldstjerne: Grundblad kun 1-2 mm bred, fladt eller svagt rendeformet og med sylformet spids. Blosterblade spidse, hårede ved basis. Ofte i sterile bestande.

Hylster-Guldstjerne: Mange små nye sideløg til det gamle løg (både på blomstrende og ikke-blomstrende planter), 2 hule, linjeformede grundblade og et par korte trinde højblade. Blosterblade svagt kloformede, butte.

Ager-Guldstjerne: Stængel forneden tæt dunhåret. 2 grundblade som er græsgrønne og fint furede, 1-2 mm brede. Stængel med 3-4 randhårede højblade. Blosterblade 13-15 mm.

Udbredelse

: Almindelig på Øerne, Østjylland, Sønderjylland og Bornholm, ellers ret sjælden.
Almindelig Guldstjerne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer april-maj.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Guldstjerne baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Guldstjerne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Guldstjerne - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig løgvækst, hvor bladene visner ret tidligt på sæsonen. Frugten er en 3-rummet kapsel.

Levested

: Fugtig, næringsrig muldbund i skove, krat, parker, gamle haver, kirkegårde, grøfter m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Bulbils contra seeds: reproductive investment in two species of Gagea (Liliaceae). Martin Schnittler, Tanja Pfeiffer, David Harter & Anne Hamann. Plant Syst Evol (2009) 279:29–40

De senest indberettede arter i Naturbasen: