Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Rasmus Nielsen
    Foto: Rasmus Nielsen
  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå
  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå

Atlas

: Toogtyveplettet Mariehøne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: Hanner bliver ca. 4 mm i længde, hunner bliver ca. 5 mm. Hvælvet og ellipseformet bille. Cephalon(hovedet), thorax(brystpartiet) og dækvingerne (dækker for flyvevinger, og abdomen) er gullige med 22 symmetrisk fordelte, sorte pletter (Younes et al. 2015). Observeres jævnligt i Danmark, og er meget nem at artsbestemme ved at tælle antallet af pletter.
Toogtyveplettet Mariehøne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Ohm Lundager

Forveksling

: På afstand kan den måske ligne Skakbræt (Propylea quatuordecimpunctata), men det skal generelt være nemt at se forskel, hvis pletterne tælles efter.

Udbredelse

: Er relativt udbredt i Danmark.
Toogtyveplettet Mariehøne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Observeres i billestadiet fra forår til tidligt efterår i Danmark.

Tidsmæssig fordeling

af Toogtyveplettet Mariehøne baseret på Naturbasens observationer:
Toogtyveplettet Mariehøne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Toogtyveplettet Mariehøne - månedlig fordeling

Biologi

: Æggene er hvid-gullige og lægges primært i samlinger på undersiden af blade. Samlingerne varierer fra 2 til 16 æg, og længden af hvert æg er ca. 1 mm. Lige inden klækning får æggene en mere grålig farve. Larve og puppestadiet er ligeledes gullig med sorte pletter, men lige efter klækning er larven grålig med sorte pletter. Larver er ca. 2 mm ved klækning og vokser op til 6 mm inden forpupning. Pupper er 3 gange 2 mm i størrelse (Younes et al. 2015). Pga. farveligheden mellem larve og voksen stadierne klassificeres arten som en monomorf, hvor andre mariehønearter varierer mere i farver mellem larve stadie og voksenstadie (Yourtsever et al. 2000).

Hunner er både længere og tungere end hanner ved voksenstadiet. I et studie fra Jordan blev det rapporteret at larverne klækker i april og voksenstadiet dør i november (Younes et al. 2015).

Som den eneste af mariehønsene fouragerer den toogtyveplettede mariehøne kun på svampefamilien meldug, som parasiterer planter. Både i larve og voksenstadiet er meldug den primære fødekilde, og det er observeret at tætheden af billen øges i takt med øget biomasse af meldug. Arterne af meldug der fourageres på varierer og det samme gør planterarterne, hvor svampene findes (Younes et al. 2015, Yourtsever et al. 2000).

Levested

: Områder hvor der findes planter, som der vokser arter af meldug på.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Younes, G. H., Ahmed, M., and Ali, N. 2015. Morphological, Biological and Ecological Studies of the Mycophagous Ladybird Psyllobora vigintiduopunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae) on Powdery Mildew Fungi in the Coastal Region of Syria. Jordan Journal of Agricultural Sciences, Volume 11, No. 2

Yurtsever, S. 2000. A Preliminary Study on the Ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae) of Edirne in North-Western Turkey. Turkish Journal of Zoology, 25, pp. 71-75

De senest indberettede arter i Naturbasen: