Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Liselotte Folling
    Foto: Liselotte Folling
  • Fotograf: Liselotte Folling
    Foto: Liselotte Folling
  • Fotograf: Liselotte Folling
    Foto: Liselotte Folling

Kendetegn

: Vingefang 18-22 mm. Arten er meget konstant. Det brede, brune sømfelt på for- og bagvingerne gør arten let kendelig.
Løgkarsehalvmøl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Claus Grahndin

Variation

: Ingen betydelig variation.

Forveksling

: Ingen.

Udbredelse

: Siden arten blev fundet første gang på Bornholm i 1967 har den spredt sig mere og mere. Selvom arten er fundet i det meste af landet er det tydeligt at dens primære udbredelsesområde er i det østlige Danmark.
Løgkarsehalvmøl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er slut juni til start august. Der er dog fund fra start juni.

Tidsmæssig fordeling

af Løgkarsehalvmøl baseret på Naturbasens observationer:
Løgkarsehalvmøl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Løgkarsehalvmøl - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i august-september på Vejsennep (Sisymbrium), Løgkarse (Alliaria), Farve-visse (Genista tinctoria) og Vajd (Isatis).

Det voksne dyr sidder om dagen i vegetationen, hvorfra den kan jages ud, især i formiddags- og eftermiddagstimerne.

Den opsøger blomster og kommer til lys om natten.

Levested

: Arten træffes på mange forskellige biotoper som i lyse løvskove, på ruderatmarker og sandmarker, ved vejkanter, i parker, på skrænter og små åbne pladser, hvor foderplanten gror.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Eivind Palm; Noreuropas pyralider.

De senest indberettede arter i Naturbasen: