Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Syssen Lund
    Foto: Syssen Lund
  • Fotograf: Karin  Freilev
    Foto: Karin Freilev
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Kendetegn

: Vingefang 100-120 mm. Forvinger tilspidsede og større end bagvingerne. Forvingerne lyst gråbrune mod forkanten og sorte mod bagkant. Forkrop med sort og lysegrå næsten hvid pels. Bagkroppen med 6 sorte striber over lyserød behåring. Striber og rød farve gentages svagere på bagvingerne, hvor 3 karakteristiske sorte bånd og en svag rød farve giver ligustersværmeren et "stribet udseende" i flugten.
Ligustersværmer
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Tine Bach

Variation

: Hverken larve eller imago varierer meget. Imago varierer dog noget i størrelse fra store hunner på 120 mm til små kummerformer på kun 60-80 mm i vingefang.

Forveksling

: Ligustersværmeren kan forveksles med Fyrresværmer og Snerlesværmer. Fyrresværmeren er dog meget spinklere og tydeligt mere ensfarvet grå. Snerlesværmeren er kraftigere og kan let kendes fra Ligustersværmeren på de ensfarvede grå forvinger.

Udbredelse

: Hele Danmark. Talrigest mod sydøst, fåtallig eller manglende i hede og klitområder, hvor den erstattes af andre arter.
Ligustersværmer - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er lang, imago flyver fra sidst i maj til midt af juli. Enkelte eksemplarer ses frem til begyndelsen af september. klækningen af puppen kan næsten indstilles efter sankt hans aften med 2 til 3 dage på hver side af datoen...

Larverne findes i juli, august/september, & oktober.. Når de skal forpuppe sig begynder de at få en orange farve hen over ryggen & bliver rastløse. Så den finder hurtigt blødt sted i jorden, hvorefter de forpupper & overvintrer som puppe. Puppen med meget karakteristisk kort snabel skede i en meget dyb rødvins farve.

Tidsmæssig fordeling

af Ligustersværmer baseret på Naturbasens observationer:
Ligustersværmer - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ligustersværmer - månedlig fordeling

Biologi

: Ligustersværmeren er en kraftig og hurtig flyver, der kommer vidt omkring i landskabet. Dagen tilbringes passivt hvilende på en træstamme, hvor Ligustersværmeren siddende med sammenfoldede taglagte vinger ligner en knast. Den kan ret let kikkes ud på telefon- og hegnspæle. Den placerer sig i halvskygge i græsset ca. 20 cm over jorden og følger solens gang rundt om pælen i løbet af dagen. I skumringen opsøger den nektarkilder: Kaprifolium eller forskellige nelliker. Parringsflugt midt på natten. Parret findes ofte om formiddagen på lidt underlige steder f.eks. ved huse, eller katten finder dem.

Levested

: Ligustersværmeren hører til i det åbne kulturlandskab og kan findes overalt i Danmark. Sommerfuglen foretrækker tilsyneladende områder med buskvækst og solbeskinnede uplejede græsarealer. Æggene lægges på forskellige buske og træer: ask, syren, snebær, gedeblad, men især på liguster & især vicspirea er de meget på. Larven findes lettest i hække, hvor den sidder halvt oppe i busken forneden på en afløvet kvist.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hoffmeyer, Skinner

De senest indberettede arter i Naturbasen: