Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: John Strange Petersen
    Foto: John Strange Petersen
  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen

Atlas

: Mørk Pletvinge overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Begge vingeoversider er mørkebrune og er dækket af små orange, forholdsvis firkantede pletter. Forvingeundersiden er lysebrun med mørke pletter og et lyst, feltet vingesøm. Bagvingeundersiden er dækket af lyse, brune og mørke felter, som flere steder er inddelt i bælter efter farve.
Mørk Pletvinge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ken Jensen

Variation

: Pletternes størrelse, placering og form kan variere, derudover kan der på oversiden være mere eller mindre slørede og utydelige orange pletter. Ekstremt sjældent forekommer der eksemplarer, hvor tegningerne på undersiden er "flydt" sammen og derved danner langstrakte, ensfarvede felter.

Forveksling

: Kan forveksles med Okkergul Pletvinge og Brun Pletvinge, men Okkergul Pletvinge er væsentligt lysere og gulligere, mens Brun Pletvinge har større pletter på vingeoversiden.

Udbredelse

: Da de sidste danske Mørk Pletvinge i 1982 blev set i Farum Sortemose og ved Bastrup Sø, havde arten allerede været i helt ekstrem tilbagegang i 15 år. Endnu i midten af 60erne kunne Mørk Pletvinge stadig træffes flere steder i Nord- Midt- og Vestsjælland, og på de to sidste fynske lokaliteter ved Bramstrup og i Højes Ris. I 1940erne kunne den træffes på flere fynske lokaliteter, og på Sjælland på de 5 store lokalitetsområder, Tisvilde-området v. Frederiksværk (sidst set i Ellemosen 1969), Jyderup-egnen (forsvandt fra det store skovområde Store Møsten i 1976), skovene omkring Sorø (sidst set i Broby Vesterskov 1960), de store skove ved Hillerød (sidst set i Gribskov 1971), og Næstved-egnen (forsvandt fra Holmegårds Mose i 1960). Gode, men isolerede enkeltlokaliteter på Sjælland, var Jægerspris Nordskov (indtil 1963) og Teglstrup Hegn ved Helsingør (indtil 1975). Det absolut bedste område har altid været Mølleådalen (i området mellem Buresø og Farum). Her optrådte Mørk Pletvinge på talrige lokaliteter, hvorpå den på de bedste (såsom Ryget og Sortemose) kunne optræde i antal. I sidste halvdel af 60erne begyndte arten pludselig at forsvinde i rivende tempo, og på de sidste og bedste steder i Danmark (Farum Sortemose og Bastrup Sø) overlevede den kun 5-6 år længere end de andre steder i Danmark. Udover Sjælland og Fyn, er Mørk Pletvinge også fundet nogle få steder i Jylland i 1940erne (Bryrup, Katrinedal Mark og Strandkær) Roden Skov på Lolland i 1958, og nogle få steder på Bornholm (senest Rønne i 1940).

Mørk Pletvinges uddøen i Danmark må nok (endnu en gang) hovedsageligt tilskrives vores intensive landbrug, eftersom gylle (og andre gødningsformer), når det spredes på markerne, ofte driver videre med vinden ind i skovene, hvor den får næringselskende planter som brændenælder og græsser til at gro op og kvæle lavere planter (som f.eks. Mørk Pletvinges værtsplanter Baldrian).

I sommeren 2013 er 10 hunner fra det nordlige Skåne udsat i Børstingerød Mose i Allerød Kommune. Der blev observeret flere eksemplarer på lokaliteten i 2014, så udsætninger er lykkedes, i hvert fald i første omgang.

I maj 2014 er der udsat et mindre antal fuldvoksne larver af arten, fra samme indsamling, som de i Børstingerød Mose i 2013 udsatte dyr, ved Egelund (Bastrup Sø) og Krogenlund Mose. Sidstnævnte sted slog udsætningen dog fejl.

Mørk Pletvinge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden ligger i juni-juli i tidlige år fra de allersidste dage i maj. Larven kan findes overvintrende fra juli til sidst i maj.

Tidsmæssig fordeling

af Mørk Pletvinge baseret på Naturbasens observationer:
Mørk Pletvinge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mørk Pletvinge - månedlig fordeling

Biologi

: Flugten hos Mørk Pletvinge er hurtig, lav og svævende. Når arten ikke er nektarsøgende, soler den sig gerne. Hannerne holder sig ikke til noget bestemt territorium, men strejfer omkring i deres søgen efter uparrede hunner.

Larverne lever overvintrende i fællesspind på flere forskellige Baldrian-arter.

Levested

: Mørk Pletvinge flyver på fugtige skovlysninger og skovenge, hvor artens værtsplante forekommer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle, 1996.

De senest indberettede arter i Naturbasen: