Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå
  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå
  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå

Kendetegn

: Hos den voksne sommerfugl er det kun hannen der har vinger. De er gråbrune og afrundede - vingefanget kun ca. 13 mm. Hunnen er vingeløs med sort hoved. Sækken der er ca. 10 mm er let genkendelig på på opbygning med gule græsstrå af omtrent ens længde, spundet sammen parallelt.
Lille Stråsækbærer
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Brian Willum Petersen

Forveksling

: Hannen kan forveksles med Lokal græsstråsæk Psyche crassiorella, men casta er mindre og sækken mere regelmæssig. Hunnen hos crassiorella har beige hoved.

Udbredelse

: Er ifølge Top-Jensen og Fibiger udbredt på alle typer lokaliteter - selv i den grå klit - og findes i alle landsdele.
Lille Stråsækbærer - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hannen flyver tidlig morgen i juni og starten af juli. Sækken kan findes hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Stråsækbærer baseret på Naturbasens observationer:
Lille Stråsækbærer - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Stråsækbærer - månedlig fordeling

Biologi

: Larven som overvintrer lever af forskellige slags græs. Når den er klar til forpupning kravler den op på træer eller bygninger og spinder sig fast. Puppen skabes inde i sækken og efter klækning sidder puppehuden tilbage.

Levested

: Lokaliteter med græs.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
M. Top-Jensen og M. Fibiger: Danmarks Sommerfugle, 2009.

De senest indberettede arter i Naturbasen: