Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen
  • Fotograf: Mette Vind
    Foto: Mette Vind
  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen

Atlas

: Rødplettet Blåfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 23-28 mm. Oversiden er chokoladebrun med orange sømmåner. Undersiden er typisk blåfugletegnet med orange sømmåner og sorte pletter. Kroppen har tit lidt blålige har. Selvom arten ikke har nogle blå skæl, virker den blålig, når den flyver.
Rødplettet Blåfugl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karenmarie Simonsen

Variation

: Arten varierer ikke meget. Kun udbredelsen af de orange sømmåner på forsiden varierer en del fra næsten ikke eksisterende til mange store måner på både for- og bagvinge.

Forveksling

: Arten kan forveksles med flere af de danske blåfuglearter, men især de brune hunner af Almindelig blåfugl kan drille meget. Den ekstra sorte plet, som Almindelig blåfugl som regel har indenfor forvingens midtplet på forvingeundersiden, er et godt kendetegn. Rødplettet blåfugl virker også mere skarp i tegningerne end de fleste eksemplarer af Almindelig blåfugl.

Mest af alt ligner den den meget sjældne Sortbrun blåfugl, som kune findes på enkelte lokaliteter i Nordjylland. Fra denne kan den kun kendes på, at Sortbrun blåfugl som regel er større og har en mere udvisket undersidetegning.

Udbredelse

: Udbredt, men meget lokal i Østjylland, på Fyn, Bornholm, Samsø og i den nordlige del af Sjælland. Herudover enkelte mindre områder i Nordjylland og på Møn. I kraftig tilbagegang.
Rødplettet Blåfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Midt i maj til midt i september i to generationer.

Tidsmæssig fordeling

af Rødplettet Blåfugl baseret på Naturbasens observationer:
Rødplettet Blåfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødplettet Blåfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever på forskellige storkenæbarter.

Levested

: I små kolonier på varme, lavtvoksende, blomsterrige og tørre biotoper.

De senest indberettede arter i Naturbasen: