Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Bjarne Haas
    Foto: Bjarne Haas

Kendetegn

: Vingefang: ca. 50 mm. Det er en stor ugle. Midtfeltet på forvingen er brunt eller mørkebrunt. Inderfelt og især yderfelt er lysegrå, nærmest hvidlige. Bagvingerne er blegt brune og ligner derved ikke bagvingerne fra de to andre Amphipyra arter.
Hassel-Pyramideugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Arne Larsen

Variation

: Arten varierer stort set ikke.

Forveksling

: Amphipyra perflua er langt mere kontrastrig end de to andre Amphipyra arter (A. berbera og A. pyramidea). Den skulle derved ikke kunne forveksles med dem.

Udbredelse

: Perflua er fundet spredt og fåtallig i 7 af de 11 danske distrikter. Men de fleste af disse fund er dog meget gamle. I dag regner man kun med en fast bestand i Vindeholme på Lolland, hvor den stadig findes regelmæssigt. Den er også meldt fra Kristianssæde-skovene (Ryde Skov) på Lolland.

Desuden var der tidligere en fast bestand af A. perflua i Ræveskov ved Åsum nær Odense. Her er den dog ikke meldt siden 1984, sandsynligvis fordi ingen samlere har været på stedet siden.

I 1982 blev der meldt et eksemplar fra Svinkløv Plantage i Nordøstjylland.

Arten burde eftersøges igen på sine spredte gamle lokaliteter. Flyvetiden i slutningen af sommerferien er desværre en tid, hvor mange samlere og fotografer ikke er aktive med sukkerlokning.

Hassel-Pyramideugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De ret få fund viser, at den voksne sommerfugl flyver fra midten af juli og hen til midten af august.

Tidsmæssig fordeling

af Hassel-Pyramideugle baseret på Naturbasens observationer:
Hassel-Pyramideugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hassel-Pyramideugle - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er aktiv i maj og juni. Den kan leve på en række forskellige buske og træer, såsom Gedeblad, Hæg, Hassel, Avnbøg, m.m.

Perflua kommer meget villigt til sukkerlokning, men den flyver kun i ringe grad til lys.

Levested

: Amphipyra perflua lever i lyse løvskove med megen undervækst af buske.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens ugler. 1991. Peder Skou.

Faktaliste over de danske storsommerfugle. Den lille grå - december 2000

Fundlister og Bugbase, Lepidopterologisk Forening.

De senest indberettede arter i Naturbasen: