Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Bo Valeur
  Foto: Bo Valeur
 • Fotograf: Bo Valeur
  Foto: Bo Valeur
 • Fotograf: Bo Valeur
  Foto: Bo Valeur

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Mundskjold med flad udskæring

Kendetegn

: Arbejder: 6-9 mm. Hun: 9-11 mm. Han: 7-10 mm. Hovedet er noget bredere, end det er langt. På mundskjoldet er der en udskæring på midten af randen. Farven er på hovedet stærkt rødbrunt med svage brunlige farver foran på midten. Brystpartiet er næsten helt ensfarvet lyst rødbrunt. Behåringen er meget sparsom.
Blodrød Rovmyre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Holm

Variation

: Ligesom de fleste myrer i slægten Formica kan der være individuelle forskelle i størrelsen. Hovedet er smallere på små individer.

Forveksling

: Man kan meget nemt forveksle den med Stubmyren, som dog er betydeligt mere behåret over hele kroppen og mangler udskæring i mundskjoldet. Bliver også forvekslet med Rød Skovmyre, som dog er tydeligt to-farvet på hoved og forkrop.

Udbredelse

: Arten er ret almindelig i Jyllands sandede egne samt i Nordvest- og Nordsjælland. Særligt i klithede og åben, sandet fyrreskov kan den være totalt dominerende. I resten af landet forekommer arten kun sporadisk.
Blodrød Rovmyre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den er aktiv, når det bliver varmt i foråret og til hen på efteråret, når det bliver koldt.

Tidsmæssig fordeling

af Blodrød Rovmyre baseret på Naturbasens observationer:
Blodrød Rovmyre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blodrød Rovmyre - månedlig fordeling

Biologi

: Denne meget aggressive myreart angriber alle der forstyrrer dens rede. Hvis man nærmer sig reden, får den ofte øje på én fra lang afstand.

Den er helt dominerende over for andre myrer af slægten Formica. Den går undertiden på rov efter æg, larver og pupper hos sine slavemyrearter (Sort Slavemyre, Rød Slavemyre og Mosemyren), hvor den stjæler yngel til slavearbejde, bl.a. til pasning af sin egen yngel. Derfor finder man undertiden slavemyrer ved dens rede.

Andre myrearter f.eks. Sort Havemyre, kan også risikere at få besøg af Blodrød Rovmyre, men her er det med det formål at fortære æg og yngel.

Man kan ofte iagttage et tydeligt fravær af andre myrearter (især Sort Slavemyre) i nærheden af dens territorium, formodentligt et resultat af dens meget fjendtlige adfærd.

Rederne er som regel små og anlægges op ad træstubbe, i græstuer, under jorden eller under sten. Undertiden bygger den en overbygning af smågrene, grannåle og lignende.

Kolonigrundlæggelse og øvrig biologi: se Rød Skovmyre.

Arten er vært for den yderst avancerede myrmekofile rovbille, Lomechusoides strumosus. www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

Levested

: Arten findes særligt i sandede og lysåbne biotoper, såsom heder, klitter, overdrev og åben fyrreskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ameisen oder Formicidae, Die Tierwelt Deutschland, H. Stitz, 1939

Myrer, Danmarks fauna 49, Sv. G. Larsson, 1943

Natur og Museum. Danske myrer. 20 årgang. 1980.

The Formicidae, Fauna Entomologica Scandinavica, C. A. Collingwood, 1979

De senest indberettede arter i Naturbasen: