Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kurt Kock
    Foto: Kurt Kock
  • Fotograf: Hanne  bjørnhart
    Foto: Hanne bjørnhart
  • Fotograf: ole Freddy Nielsen
    Foto: ole Freddy Nielsen

Kendetegn

: Vingelængde: 13-23 mm. Langs vingens forkant findes en mørkebrun stribe, der strækker sig fra vingeroden og til og med vingemærket. Bag denne mørke stribe er et mælkeagtigt hvidt område, der omtrent dækker området mellem radius og medianen. Vingemærket er utydeligt, idet det smelter sammen med den mørkebrune stribe. Resten af vingemembranen er klar, men ribben Cu2 er tonet lysebrunt.

Karakteristisk for arten er, at hunnens vinger er markant kortere end bagkroppen.

Scutum er gråt med tre mere eller mindre utydelige brune striber, der ofte er sammenflydende. Brystets sider er grå. Bagkroppen er hos hannen gråbrun. Hos hunnen har den normalt et smudsigrødbrunt/isabellafarvet skær, og virker stærkt forlænget - delvist p.gr. af de relativt korte vinger.

Antennerne har 14 led. Dette træk alene er nok til at bestemme arten, da det er unikt i Tipula (Tipula). De to første led (scapus og pedicel) er gullige, resten brunlige.

Afstanden mellem øjnene på undersiden af hovedet er mindst 1,5 gange så stor som bredden af pedicellen. Dette er et forholdsvis let anvendeligt feltkendetegn, der kan bruges til at skelne arten fra det meget lignende Kålstankelben (Tipula oleracea).

Mosestankelben
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bjørn Grøn

Forveksling

: Først og fremmest kan Mosestankelbenet forveksles med Kålstankelbenet, men de nævnte kendetegn gør det muligt at skelne dem med nogen øvelse. Især hunnen kan næppe forveksles med andre arter.

Udbredelse

: Arten er almindelig i hele landet på egnede lokaliteter. Mosestankelbenet er udbredt og almindeligt i hele Europa.
Mosestankelben - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Mosestankelben flyver i én generation i sensommeren fra juli til oktober. Flyvetiden kulminerer i august/september. Ofte er der tale om en massiv forekomst, der gør Mosestankelbenet til den almindeligst forekommende tipulide overhovedet.

Tidsmæssig fordeling

af Mosestankelben baseret på Naturbasens observationer:
Mosestankelben - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mosestankelben - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i rodnettet af forskellige græsser, og kan ved masseforekomst være et betydeligt skadedyr i græsmarker. De voksne individer tager kun næring til sig i begrænset omfang, men kan af og til træffes på blomster.

Levested

: Arten optræder overalt på fugtige og skyggefulde lokaliteter. Da arten gerne flyver til lys, ses den ikke sjældent indendøre eller ved gadelamper o.lign.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Coe, R.L., Paul Freeman, P.F. Mattingly: Handbooks for the Identification of British Insects, Vol. IX. Part 2.

Diptera 2. Nematocera: families Tipulidae to Chironomidae

Royal Entomological Society of London, 1950, London.

Mannheims, B., Br. Theowald: Die Fliegen der paläarktischen Region, Band III 5 Erster Teilband (15. Tipulidae)

E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller) 1980, Stuttgart.

Nielsen, Peder: Stankelben

Danmarks Fauna 28

G.E.C. Gads Forlag - København, 1925

Petersen, F.T. & R. Meier (eds): A preliminary list of the Diptera of Denmark

Steenstrupia 26 (2): 119-276. Copenhagen, Denmark, 2001

De senest indberettede arter i Naturbasen: