Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Alminde
    Foto: Ken Alminde
  • Fotograf: Michael Juel Lolk
    Foto: Michael Juel Lolk
  • Fotograf: Conny Bruun
    Foto: Conny Bruun

Atlas

: Almindelig Knopurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den bliver indtil 60 cm. høj og har lancetformede blade, hvor de nedre er stilkede og kan være bugtet-tandede og fligede ved grunden.

Kurvene sidder enkeltvis eller få sammen for enden af stænglen.

Kurvsvøbbladene er brunlige, skeformede og har . helrandede eller med kortfrynsede, hindeagtige vedgæng.

Blomsterne er violetrøde og med lange tragtformede randkroner, der afviger fra de kortere skivekroner.

Almindelig Knopurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Michael Juel Lolk

Forveksling

: Almindelig Knopurts kurvblade har vedhæng, der kun er svagt flossede, aldrig fligede.

Sorthoved-Knopurts kurvblade har fligede vedhæng af form som hos Hybrid-Knopurt. Men kurvbladene er mørkebrune-sortagtige og kurvbladenes vedhæng er brune (blegbrune-hvidlige hos Hybrid-Knopurt).

Hos Sorthoved-Knopurt er alle kronerne omtrent lige lange. Hos Almindelig, Stor og Hybrid-Knopurt er randkronerne i tydeligt længere end skivekronerne..

Stor Knopurt har spidse, ikke tungeformede, kurvblade, med korte, mørke vedhæng. Bladene er smalfligede og kurvebladene som helhed mellembrune.

Fjer-Knopurts kurvblade har en stærkt forlænget spids med lange sidefrynser.

Frugterne mangler fnok.

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder i det meste af landet.
Almindelig Knopurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Knopurt baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Knopurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Knopurt - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Centaurea er egentlig samme slægtsnavn som Tusindgyldens Centaurium, der er af græsk Kentaurion, der betegnede en lægeplante, hvis egenskaber skulle være blevet opdaget af den vise kentauer Kheiron, muligvis en art knopurt.

Knopurt sigter til blomsterkurvene, der har form som runde knopper, inden de springer ud.

Betydningen af artsnavnet jacea er ikke tilstrækkelig forstået.

Levested

: Åben græsklædt bund, skråninger, overdrev, enge - både halvfugtige og mere tørre steder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: