Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Inge Linden
    Foto: Inge Linden
  • Fotograf: else dilbjerg
    Foto: else dilbjerg

Atlas

: Sydlig Agersvirreflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: Længde 11-14 mm. En relativt stor svirreflue med aflang oval bagkrop med 6 gule seglformede pletter, der når bredt udover sidekanterne. Typisk for slægten er de tæt behårede øjne og de nøgne glasklare vinger (store områder uden mikroskopiske hår). Hannens pande er ikke opsvulmet og øjevinklen er kun svagt stump (90-106 grader). Hunnens pande er i profil svagt konkav og har adskillige lyse hår.
Sydlig Agersvirreflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: else dilbjerg

Forveksling

: Sydlig agersvirreflue kan forveksles med de to andre danske arter i slægten: Hvidplettet agersvirreflue (Scaeva pyrastri) og Gulplettet agersvirreflue (Scaeva selenitica). Både Hvidplettet og Gulplettet agersvirreflue har tydeligt opsvulmede pander og hannerne har en mere stump øjevinkel (cirka 150 grader). Hunnerne har desuden kun mørke hår på panden.

Sydlig agersvirreflue kan derudover umiddelbart ligne arter i slægten Marksvirrefluer (Eupeodes) grundet de lignende seglformede pletter på bagkroppen. Der findes dog ingen Eupeodes med tæt behårede øjne eller glasklare vinger (områder uden mikroskopiske hår). Laplands-svirreflue (Lapposyrphus lapponicus) kan også ligne, men har ingen af de to sidstnævnte karaktertræk.

Udbredelse

: Arten er en meget sjælden trækgæst og der kendes kun to fund fra Skandinavien: Thisted, Nordvestjylland 1986 og Uppland, Sverige 1988. Den er normal kendt fra Syd- og Centraleuropa.
Sydlig Agersvirreflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Begge fund fra Skandinavien har været i juli.

Tidsmæssig fordeling

af Sydlig Agersvirreflue baseret på Naturbasens observationer:
Sydlig Agersvirreflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sydlig Agersvirreflue - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er bladlusædende og imago lever af pollen og nektar og er fundet besøgende forskellige skærmplanter, kurvblomster og Almindelig hæg (Prunus padus).

Levested

: I Syd- og Centraleuropa, hvor den findes normalt, er den fundet i skovkanten ved træer som Fyr, Eg og Bøg. Nogle gange er den også fundet i haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tvåvingar: Blomflugar. Diptera: Syrphidae: Syrphinae. Uppsala 2009.

Torp, E, 1994: Danmarks Svirrefluer. Apollo Books, Stenstrup.

De senest indberettede arter i Naturbasen: