Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Vår-Vikke overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: 5-15 cm lang, spæd og enårig.

Stænglerne er grenede og nedliggende eller opstigende.

Bladene har 2-3 sæt småblade og ender med en brod; på de øvre blade ses dog nu og da en ugrenet svingtråd.

Akselbladene er halvmåneformede.

Småbladene er butte og hårede, indrandede og med en lille brod i bladnervens forlængelse. De er nærmest ægformede og 1-3 gange så lange som brede.

Blomsterne sidder enkeltvis i bladhjørnerne, nogle gange 2-3 sammen; de er små og rødviolette til blegviolette, kun 5-8 mm lange.

Bægeret er håret og ca. 2/3 af kronens længde.

Bælgen er 15-30 mm lang, glat og med nobrede frø.

Vår-Vikke
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Vilhelm Dalgaard

Variation

: Der er en ikke ubetydelig variation i størrelse og frodighed; og kraftige individer kan nærme sig små individer af Smalbladet Vikke og Foder-Vikke i habitus.

Forveksling

: De vigtigste forvekslingsmuligheder er med små individer af Smalbladet Vikke og Foder-Vikke. Krydsninger forekommer sandsynligvis, og adskillelse af arterne kan være svær.

Smalbladet Vikke har 14-19 mm lang, purpurrød krone. Bægeret er ca. halvt så langt som kronen og ret sparsomt håret af næsten tiltrykte hår.

Småbladene er typisk 5-8 gange så lange som brede; dog ofte mere ægformede hos kummerformer.

Smalbladet vikkes akselblade er grovtakkede, i alt fald for oven (de nedre kan være halvmåneformede).

Bælgen er sparsomt håret.

Den er typisk 15-30 cm høj, men kummerformer, som kan ligne Vår-Vikke en del, forekommer ofte.

Foder-Vikke har har 15-30 mm lang, tofarvet krone, hvor fanen har håret yderside. Bægeret er udstående korthåret og ca. 3/4 af kronens længde. Bælgen er tiltrykt håret. Akselbladene er halvmåneformede og har ofte en mørk plet.

Både Smalbladet Vikke og Foder-Vikke blomstrer senere end Vår-Vikke, men overlap forekommer, især til Smalbladet Vikke.

Udbredelse

: Den er ret almindelig på passende voksesteder landet over, nok hyppigst ved og nær kysterne. Hyppigheden er sikkert ofte undervurderet.
Vår-Vikke - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Vår-Vikke blomstrer april-primo juni. Den visner hurtigt væk, når frøene er modne.

Tidsmæssig fordeling

af Vår-Vikke baseret på Naturbasens observationer:
Vår-Vikke - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vår-Vikke - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig plante, der oftest har selvbestøvning. Insektbestøvning forekommer dog også. Vår-Vikke er vinter-annuel; d.v.s. frøene spirer om efteråret, hvilket gør det muligt for planten at komme hurtigt i gang med blomstringen i det tidlige forår.

Det latinske slægtsnavn "Vicia" brugtes i antikken om en vikke, måske Foder-Vikke. Artsnavnet "lathyroídes" betyder "lathyrusagtig" og sigter til, at den har få og brede småblade som i slægten Fladbælg, der hedder "Lathyrus" på latin.

Levested

: Strandoverdrev, vejkanter, overdrev, grusgrave, ruderater etc., hvor der er åbent og tørt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora – Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

Danmarks Vilde Planter. Skytte Christiansen, Branner og Korchs forlag 1958 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: