Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Elsa Voldbjerg Sørensen
    Foto: Elsa Voldbjerg Sørensen
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen
  • Fotograf: Carsten  Holm Clausen
    Foto: Carsten Holm Clausen

Atlas

: Sump-Kællingetand overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En flerårig indtil 50 cm. høj opret plante med hul stængel, som er mere eller mindre forgrenet opadtil, og har 3-koblede blade. Småbladene er omvendt ægformede.

Blomsterne sidder i skærme med indtil 15 blomster. Kronen er gul.

Bægrets tænder er udstående, evt. tilbagebøjede, og hårede.

Planten er i øvrigt glat, evt. med enkelte hår på, bladstrenge.

Jordstænglen er krybende.

Sump-Kællingetand
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kirsten D. Nielsen

Variation

: Dyrkede former er ofte kraftigere og med et mere blågrønt skær.

Forveksling

: Underarten Klit-Kællingetand har tæthåret stængel, blade og bægerrør. www.fugleognatur.dk/gallery...

Almindelig Kællingetand og Smalbladet Kællingetand har marvfyldt stængel, mere nedliggende vækst og med færre blomster i skærmen.

Almindelig Kællingetand har desuden opret-tiltrykte bægertænder og pælerodsagtig jordstængel.

Smalbladet Kællingetand har smalt lancetformede blade.

Kantbælg, som står Kællingetand nær, kendes på at have i tværsnit 4-kantede bælge. Den gror altid på kystnære, saltpåvirkede lokaliteter.

Udbredelse

: Almindelig i det meste af Jylland. Hist og her til temmelig sjælden, men sikkert ofte overset, på Øerne. Den ser ud til at være under udbredelse på Øerne ved spredning af de dyrkede former.

Rødlistekategori: LC - ikke truet.

Sump-Kællingetand - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Sump-Kællingetand baseret på Naturbasens observationer:
Sump-Kællingetand - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sump-Kællingetand - månedlig fordeling

Biologi

: Som hos Almindelig Kællingetand.

Etymologi:

Uliginosus betyder "voksende på sumpede steder". Se derudover Smalbladet Kællingetand.

Levested

: Fugtig næringsrig bund i moser og på enge. Undertiden kan dyrkede former ses indslæbt langs veje etc.

Den dyrkes også til græsfrøblandinger.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter, Branner og Korch 1958 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: