Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jan Lyngby
    Foto: Jan Lyngby
  • Fotograf: Claus Danielsen
    Foto: Claus Danielsen
  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå

Atlas

: Hare-Kløver overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 30 cm. høj, ret grenet kløver med opret stængel, der er gråfiltet-lodden.

Bladene er indtil 2 cm. lange og lancetformet-ovale.

Blomsterstanden er et aflangt ægformet, ret aksagtigt hoved, som er påfaldende loddent. Det er stilket, d.v.s., der et stykke ned ad stænglen til de første løvblade.

Bægret er håret og med smalle tænder, længere end kronen. Bægret bliver ikke oppustet efter blomstring.

Kronen er kun 3-6 mm. og hvid-løserød.

Akselbladene er helt hindeagtige og ikke stribede.

Hare-Kløver
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Forveksling

: Den eneste forvekslingsmulighed af betydning er med Stribet Kløver.

Stribet Kløver kendes lettest fra Hare-Kløver på de stribede akselblade foroven på planten i forbindelse med den i reglen tydeligt mindre lodne fremtræden. Den har kort ægformede blomsterhoveder, og bæger, som bliver ret tydeligt oppustet ved afblomstring.

Stribet Kløver har ustilkede blomsterhoveder, d.v.s., der sidder løvblade (løvbladsagtige støtteblade) lige under blomsterhovedet), hvor Harekløver har stilkede blomsterhoveder.

Stribet kløver har til forskel fra Hare-Kløver kronen længere end bægret, som er påfaldende furet-stribet.

Udbredelse

: Hare-Kløver er almindelig i hele landet, men som enårig ret meteorisk og ustabil i sin forekomst.

Den er almindelig i Syd- og Mellemsverige og mere sparsom i Sydnorge og Sydfinland.

Hare-Kløver - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hare-Kløver blomstrer juni-primo september. Den kan spottes uden for blomstringstiden på den lodne fremtræden.

Tidsmæssig fordeling

af Hare-Kløver baseret på Naturbasens observationer:
Hare-Kløver - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hare-Kløver - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig urt, hvis blomster bestøves af honningsamlende insekter. Frøene spredes af vinden ved at de lodne blomsterhoveder brækker af og føres afsted med vinden. - Den er ret tilbøjelig til at danne vinterstandere.

Slægtsnavnets bedtydning er forklaret ved Stribet Kløver.

Det latinske slægtsnavn "arvense" betyder "voksende på dyrkede marker/agre". Det danske slægtsnavn "Hare-" hentyder til blomsterstanden, som sammenlignes med en lodden harefod.

Levested

: Sandet, kalkfattig bund langs veje, på ruderater, i grusgrave, på baneterræn, i sandede græsmarker, på strandoverdrev etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter 1956 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: