Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: ib jakobsen
    Foto: ib jakobsen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Atlas

: Skov-Skræppe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 80 cm. høj skræppe med åben blomsterstand med tyndblomstrede opadrettede grene.

Grundbladene er aflangt-lancetformede, men med afrundet til hjerteformet grund.

De 3 indre blosterblade er aflange og helrandede og tilsammen har de et veludviklet og evt. et yderligere delvis rudimentært bruskkorn.

Skov-Skræppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Forveksling

: Den ligner Nøgle-Skræppe meget, men findes i reglen ikke på så fugtige biotoper. Den bedste - og lidt svære - skillekarakter er, at Nøgle-Skræppe har ensartede bruskkorn på alle 3 indre blosterblade, og ikke kun 1 stort og evt. et mindre, som Skov-Skræppe har.

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder på Øerne, Bornholm, Østjylland og Østlige Sønderjylland.
Skov-Skræppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Skov-Skræppe baseret på Naturbasens observationer:
Skov-Skræppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skov-Skræppe - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med vindbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Se Butbladet Skræppe m.v. - Skov- hentyder til karakteren af voksestederne. Sanguineus : "blodrød" hentyder til, at plantens stængler og bladnerver har en tendens til at blive røde, når den vokser i lys. I skygge er hele planten grøn.

Levested

: Skov og krat på frodig og gerne lidt fugtig muldbund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: