Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Jørgen Christiansen
  Foto: Jørgen Christiansen
 • Fotograf: Finn M. Hansen
  Foto: Finn M. Hansen
 • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
  Foto: Vilhelm Dalgaard

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Snerle-Pileurt med smalvingede frugter forneden til venstre. Til højre: Vinge-Pileurt med bred, lys vingekant på frugterne. Forskellen er til at tage og føle på.

Atlas

: Vinge-Pileurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den er sommer-enårig og ligner Snerle-Pileurt en del, men er større og frodigere med indtil 2 meter lange højreslyngende stængler og frugternes ydre blosterblade med brede lyse vingekanter.
Vinge-Pileurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Vilhelm Dalgaard

Forveksling

: Bør kun kunne forveksles med Snerle-Pileurt:

Snerle-Pileurt: Kantet, ustribet stængel og frugternes ydre blosterblade med smal lys vingekant.

Vinge-Pileurt: trind, stribet stængel og frugternes ydre blosterblade med tydelig bred, hvid vingekant. (Stænglen kan dog undertiden godt være lidt kantet).

Udbredelse

: Hist og her til temmelig sjælden på Øerne og i Østjylland, ellers sjælden eller fraværende.
Vinge-Pileurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer ultimo juni-september.

Tidsmæssig fordeling

af Vinge-Pileurt baseret på Naturbasens observationer:
Vinge-Pileurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vinge-Pileurt - månedlig fordeling

Biologi

: Sommerenårig art med insektbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Slægtsnavnet er nylatin og efter den italienske botaniker og anatom Gabriello Fallopio, som levede 1523-1562.

Dumetorum (latin) betyder "voksende i krat"

Levested

: Skovbryn og krat på ret næringsrig bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: