Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard

Atlas

: Japan- x Kæmpe-Pileurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den sterile Krydsning mellem Kæmpe-Pileurt og Japan-Pileurt, men ligner mest Japan-Pileurt, se også beskrivelsen af denne.

Den bliver indtil et par meter høj og har ca. 30 cm. lange blade med svagt udviklede bladlapper.

Den er bestanddannende med sin krybende jordstængel som Japan-Pileurt.

Japan- x Kæmpe-Pileurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Emil Frederiksen

Forveksling

: Den kan være svær at adskille fra Japan-Pileurt, men har i reglen ret tydelige lapper ved grunden af bladene. For at blive sikker i bestemmelsen, kan det være nødvendigt at studere adskillige planter, og undgå atypiske individer som kummerformer, og sideskud på nedskårne planter.

Den har få korte hår på bladundersidens strenge, hvor Japan-Pileurt er helt uden hår, og Kæmpe-Pileurt i reglen har en del spredte hår.

Udbredelse

: Ret sjælden og med spredte forekomster i Danmark, men sandsynligvis ved at blive almindeligere. Den vil sandsynligvis blive mere almindelig, hvis Kæmpe-Pileurt bliver mere almindelig og hyppigere kan bestøve Japan-Pileurts hunblomster.
Japan- x Kæmpe-Pileurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer september-oktober, men derudvikles ikke frugt.

Tidsmæssig fordeling

af Japan- x Kæmpe-Pileurt baseret på Naturbasens observationer:
Japan- x Kæmpe-Pileurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Japan- x Kæmpe-Pileurt - månedlig fordeling

Biologi

: En steril hybrid mellem japan- og Kæmpe-Pileurt. Den dyrkes, men opstår formentlig også nu og da i naturen ved bestøvning af Japan-Pileurts hunblomster med pollen fra Kæmpe-Pileurts hanblomster.

Levested

: Bynære skove, vejkanter, ruderater.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Se også Care4Natures udmærkede beskrivelse:

care4nature.dk...japansk

De senest indberettede arter i Naturbasen: