Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Tage Mogensen
    Foto: Tage Mogensen
  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Nøgle-Skræppe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 80 cm. høj, ret graciøs skræppe med æg-lancetformede grundblade. Alle eller så godt som alle nøgler i den sammensatte blomsterstand har støtteblade.

Blosterbladene er helrandede og aflange og har ensartede, tydelige bruskkorn.

Nøgle-Skræppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Susanne Nielsen

Forveksling

: Den ligner Skov-Skræppe, men vokser i reglen på mere fugtige biotoper. Skov-Skræppe har lancetformede grundblade med afrundet grund. Nøgleskræppes grundblade er bredere æg-lancetformede. - Den bedste skillekarakter er, at de indre blosterblade hos Skov-Skræppe kun tilsammen har et veludviklet bruskkorn (og evt. flere mere eller mindre rudimentære), hvor Nøgle-Skræppes indre blosterblade alle er forsynet med ensartede bruskkorn.

Andre skræpper med helrandede, aflange blosterblade (Dynd- og Klippe-Skræppe savner bruskkorn). Vand-Skræppe er en langt kraftigere plante med store lancetformede grundblade.

Udbredelse

: Temmelig almindelig i det meste af landet.
Nøgle-Skræppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: En blomstrer juni-augus.

Tidsmæssig fordeling

af Nøgle-Skræppe baseret på Naturbasens observationer:
Nøgle-Skræppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Nøgle-Skræppe - månedlig fordeling

Biologi

: en flerårig urt med vindbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Se Butbladet Skræppe m.fl. Conglomeratus betyder nøglestillet og hentyder til blomsternes placering i blomsterstanden; andre arter i slægten har det dog på samme måde.

Levested

: Fugtig bund ved vandløb og søer og i ikke for tæt rørsump.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: