Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Jan Færk
    Foto: Jan Færk

Atlas

: Fersken-Pileurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den bliver indtil 60 cm. høj; stænglen er grenet og blomsterstanden er endestillede aks som karakteristisk for pileurtslægten Persicaria i for hold til andre pileurtslægter, som Pileurt er blevet delt op i.

Blosterbladenes flige er mørkt rosa til lysere rosahvide og bloster og aksstilke er uden kirtler

Bladene er spidse og med kileformet grund har ofte en central mørk plet og er uden kirtler på undersiden.

Bladskederne er tæthårede af tiltrykte hår, me ikke kirtilhårede, og bladstilken udgår ved bladskedens basis.

Frugten er en trekantet, sortglinsende knap 3 mm. lang nød.

Fersken-Pileurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Forveksling

: Vand-Pileurt (landformen) er flerårig og har blade med afrundet-hjerteformet grund og bladestilk, der udgår oven for bladskedens midte.

Knudet Pileurt (med underarter) har glat bladskede dog med korte randhår og gule kirtler på bloster og bladundersider (ssp. lapathifolium dog kun få kirtler).

Liden Pileurt og Bidende Pileurt har smalt tyndtblomstret aks.

Udbredelse

: Almindelig-meget almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Fersken-Pileurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Fersken-Pileurt baseret på Naturbasens observationer:
Fersken-Pileurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fersken-Pileurt - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig urt med insektbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Se bl.a. Bidende Pileurt. Maculosa betyder plettet, "pletbladet".

Levested

: Ruderater, vandlidende dyrkningsjord, brakmarker, agerjord, som haveukrudt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen 1956 ff., Branner og Korch.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: