Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørn Skeldahl
    Foto: Jørn Skeldahl
  • Fotograf: Inge Nagstrup
    Foto: Inge Nagstrup
  • Fotograf: Nikolaj H. Correll
    Foto: Nikolaj H. Correll

Atlas

: Kødfarvet Gøgeurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten er 25-50 cm høj. Stænglen er hul (kan mærkes ved let tryk på siden). Der er 4-6 lysegrønne, ret smalle, lancetformet tilspidsede blade uden pletter. Bladene har hætteformet spids.

Blomsterakset er i reglen ret langt og ret cylinderformet med hvidlig, blegrosa eller purpurrøde blomster (de to farvevarieteter optræder ofte i samme bestand). Støttebladene er længere end blomsterne. Læben er 7-9 mm bred og med utydelige, helrandede flige og fine røde prikker, delvis i stregagtige mønstre.

Støttebladene i blomsterakset er ikke, eller kun utydeligt og uregelmæssigt savtakket (skillekarakter til Maj-Gøgeurt m.fl.). Kødfarvet Gøgeurt optræder også i en mindre form med mere tilspidset aks.

Kødfarvet Gøgeurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Birgit Knudsen

Variation

: Der er meget stor variation inden for arten. Den kan være kraftig, næsten af Maj-Gøgeurt-statur, og den kan være mindre (10-20 cm), og da ofte med mere tilspidset, pyramideformet aks. Det er usikkert om forskellene er genetiske eller kun kårmæssige.

Variation i blomsterfarven er hyppig. I en bestand kan f.eks. 70 pct. have blegrosa blomster og 30 purpurrøde (ikke helt så mørke som hos Maj-Gøgeurt).

Forveksling

: Kødfarvet Gøgeurt har i reglen læben længere end bred og ikke savtakkede støtteblade, hvor Purpur-Gøgeurt har Maj-Gøgeurt-statur og læben bredere end lang og fint regelmæssigt savtakkede støtteblade. Purpur-Gøgeurt kan have helt uplettede blade, men har dem i reglen småplettede i spidsen.

Maj-Gøgeurt har (oftest) tydeligt plettede blade. Det samme gælder Plettet Gøgeurt og Skov-Gøgeurt.

Maj-Gøgeurt og underarterne af D. majalis har fint savtakkede støtteblade i blomsterstanden, hvor Kødfarvet Gøgeurt har utakkede eller højst meget svagt og uregelmæssigt takkede støtteblade.

Der er et par sjældne forvekslingsmuligheder m.h.t. Klit- og Hvidgul Gøgeurt, som af de fleste anses for at være former af Kødfarvet Gøgeurt.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig almindelig på Øerne og i Østjylland, ellers temmelig sj. Den mangler sjældent på græssede, kalkpåvirkede og ugødskede enge, også strandenge.

Kødfarvet Gøgeurt er i den nye rødliste vurderet som Ikke truet (LC, least concern).

Kødfarvet Gøgeurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer i juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Kødfarvet Gøgeurt baseret på Naturbasens observationer:
Kødfarvet Gøgeurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kødfarvet Gøgeurt - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med aflange stængelknolde i bundt (jfr. det latinske artsnavn: dactolyrhiza = "fingret rod")

Den sædvanlige mykorrhizabiologi, se omtalen under Maj-Gøgeurt.

Slægtsnavnet "Dactylorhiza" kommer af "dactylos" = finger og "rhiza"-rod, altså "fingret rod" og hentyder til, at de noget aflange rodknolde sidder mange sammen.

Levested

: Kalkholdige enge, gerne fugtige og vældpåvirkede, helst græssede og ugødskede. Men den kan optræde som pionerplante i grusgrave, ved nyanlagte søer m.v., når successionen har nået et stade, der passer arten.

Den er mindre kræsen end Maj-Gøgeurt, og vores almindeligste orkidé uden for skove.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: