Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Bjarne Nielsen
    Foto: Bjarne Nielsen
  • Fotograf: Bjarne Nielsen
    Foto: Bjarne Nielsen
  • Fotograf: Bjarne Nielsen
    Foto: Bjarne Nielsen

Atlas

: Fruesko overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter
Fruesko
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Taudal Poulsen

Udbredelse

: Fruesko har altid været meget sjælden i Danmark, og findes nu kun på to steder, begge i Himmerland.
Fruesko - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Fruesko baseret på Naturbasens observationer:
Fruesko - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fruesko - månedlig fordeling

Levested

: Fruesko vokser i skove og på skrænter, hvor der er kalk i jorden, og hvor jordbunden er fugtig. Kalkrig skov og kalkgræsland.

Trusler

: Tilgroning
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Miljøstyrelsen mst.dk...
Den Danske Rødliste 2019 ecos.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: