Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Atlas

: Skovmøgbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,5-5,5 mm. Skovmøgbille er en af de meget karakteristiske møgbiller, selv om den taxonomisk hører sammen med nogle af de svære Det sorte hoved har brune kinder, og pronotum er ligeledes sort med brunlig kant. Dækvingerne er lidt varmere brune end hos Almindelig møgbille (Aphodius prodromus), Tidlig møgbille (Aphodius distinctus) m.fl. og har to indad-skrående bånd af sorte pletter. Dækvingernes striber er tydeligt markerede og punkterede. I de fleste tilfælde er dækvingestriberne ligefrem tydeligt sorte, hvilket er ganske umiskendeligt.
Skovmøgbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Kjær-Thomsen

Variation

: Dækvingestribernes grad af sortfarvning kan variere.

Forveksling

: Kombinationen af brunlige kinder og de normalt sorte dækvingestriber er unik for arten. Ternet møgbille (Aphodius luridus) kan godt ligne lidt m.h.t. dækvingemønstret, men den er næsten dobbelt så stor

Udbredelse

: Arten er udbredt i Europa op til Mellemsverige. I Danmark er den almindelig og vidt udbredt, dog med de største tætheder østpå i landet.
Skovmøgbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Skovmøgbille er en typisk forårs- og efterårsart, men den kan ses hele sommerhalvåret igennem, idet generationerne overlapper en smule.

Tidsmæssig fordeling

af Skovmøgbille baseret på Naturbasens observationer:
Skovmøgbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skovmøgbille - månedlig fordeling

Biologi

: Skovmøgbille er knyttet til husdyrgødning, primært heste- og kogødning, som både de voksne og larverne lever af. Arten angives at overvintre som voksen, og overvintringen finder utvivlsomt sted i jordbunden i nærheden af gødningen. Når billerne kommer frem, sker parring og æglægning, og larveudviklingen finder sted i løbet af sommeren, hvor temperaturen i gødningen er højest. Der er en generation årligt.

Levested

: Skovmøgbille har fået sit navn, fordi den ofte er ganske dominerende i husdyrgødning på skygget bund. Således har Christer Reiråskag og jeg fundet den enormt talrigt i tæt nåleskov med kogødning. Arten kan dog også træffes i åbent land, men normalt stadig i nærheden af skyggede habitater.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & K. Henriksen: Biller VI - torbister. Danmarks Fauna 29. København, 1925

Jørum, P. (2006): Den danske rødliste - torbister. www2.dmu.dk...data...

Landin, B. O., 1961: Ecological studies on dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae). - Opusc. Entomol. Suppl 19: 1227

De senest indberettede arter i Naturbasen: