Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hjalte Kjærby
    Foto: Hjalte Kjærby
  • Fotograf: Jan Østergaard
    Foto: Jan Østergaard
  • Fotograf: Jan Østergaard
    Foto: Jan Østergaard

Atlas

: Lille Møggraver overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: normalt 5-8 mm. En mellemstor bille, som straks vækker opmærksomhed ved sin brede, muskuløse fremtoning. Benene er kraftige med tydelige torne, dækvingerne brede og gyldenbrune med mørke tegninger, forkroppen normalt let grønmetallisk og håret, mens hovedet er mørkt. Hannen har ofte et mindre horn i nakken, akkurat som hos de andre møggraver-arter. Forhjørnerne på pronotum er en smule udadbøjede.
Lille Møggraver
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jan Østergaard

Variation

: Størrelsen varierer betydeligt, alt efter larvens næringstilstand, ligesom hornet på hannen kan være stort eller nærmest forsvindende lille.

Forveksling

: Arten forveksles primært med Stumphornet møggraver (Onthophagus fracticornis) , der ligeledes har udstående forhjørner på pronotum, dog normalt mere udtalt. Lille møggraver kendes bl.a. på bredden af den bageste nakkeliste, der ved roden kun er ca. halvdelen af hovedets bredde, mens Stumphornet møggraver har væsentligt bredere nakkeliste. Penis er karakteristisk.

Udbredelse

: Arten er vidt udbredt og almindelig i Danmark, men til gengæld meget lokalt forekommende i f.eks. Norge. Den er først for nylig indvandret til Danmark.
Lille Møggraver - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses sommerhalvåret igennem, allerede fra begyndelsen af marts.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Møggraver baseret på Naturbasens observationer:
Lille Møggraver - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Møggraver - månedlig fordeling

Biologi

: Lille møggraver kommer frem (klækker?) i det tidlige forår, hvorefter dyrene spiser sig tykke og fede i løbet af forsommeren. Æglægning finder sted i ganske dybe gange under gødningen, hvor hunnen og hannen hjælpes ad med at forme gødningsklumper, som skal udgøre larvens føde.

Levested

: Lille møggraver trives fint i såvel ko- som hjorte- og fåregødning.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V, 1925: Danmarks Fauna. Torbister.

De senest indberettede arter i Naturbasen: