Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Gulhalset Bladbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,5-3,5 mm. Kendetegnet ved sorte dækvinger og overvejende sort hoved i kombination med rødgult pronotum med spidse sideknuder.

Følehornenes inderste 3-4 led er rødgule, de efterfølgende mørke. Benene er rødgule med mørkere baglår. Hovedet er foran øjnene rødgult, men ellers helt sort. Pronotum er spredt og ret kraftigt punkteret. Dækvingerne har meget kort og nedliggende gul behåring. Punkturen er uregelmæssig, med ret tætstillede og ikke særligt kraftige punkter.

Gulhalset Bladbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Kjær-Thomsen

Forveksling

: Zeugophora frontalis er den mest oplagte forvekslingsmulighed. Den har samme farvekombination på kroppen som Z. flavicollis, men adskilles let ved helt afrundede sideknuder på pronotum, lyse baglår og endelig dækvingernes kraftige punktur og længere behåring.

En anden art i slægten, Zeugophora subspinosa, er umiskendelig med det gule hoved. Der henvises alligevel til den her, da de ofte kan findes sammen

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Gulhalset Bladbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-september.

Tidsmæssig fordeling

af Gulhalset Bladbille baseret på Naturbasens observationer:
Gulhalset Bladbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gulhalset Bladbille - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på bævreasp, hvor det voksne dyr gnaver på bladenes underside. Æggene lægges i juni-juli på bladenes underside. Larverne minerer i bladene. Forpupningen sker i jorden.

Levested

: Blandt andet skove med bævreasp. Kan også findes på enkeltstående træer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

coleoptera.org.uk:

www.coleoptera.org.uk...zeugophora-flavicollis

De senest indberettede arter i Naturbasen: