Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Emil Lütken
    Foto: Emil Lütken
  • Fotograf: Jessica Carter
    Foto: Jessica Carter

Atlas

: Fjortenplettet Mariehøne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4,5-6 mm. Kendetegnet ved den brungule eller brunrøde krop, med i alt 14 runde og hvide pletter på dækvingerne.

Hovedet er sort bagtil, det sorte parti kan dog være dækket af pronotum. Pronotum har en hvid plet ved hvert baghjørne og en smalt hvid side- og forrand, forranden er tydeligt indbuet fra forhjørnerne. Dækvingerne har, set tilsammen, 2 tværrækker af hhv. 6 og 4 pletter, og derudover 2 pletter ved roden og 2 ved spidsen.

Fjortenplettet Mariehøne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jesper Reibel

Variation

: Dækvingepletterne kan variere lidt i størrelse, men kun meget sjældent være sammenflydende.

Forveksling

: Forveksles ofte med Sekstenplettet mariehøne (Halyzia sedecimguttata), som adskilles ved at have i alt 16 pletter på dækvingerne og ved at den forreste tværrække (ikke de to rodpletter) har 4 pletter og ikke 6 som hos Fjortenplettet mariehøne. Sidstnævnte karakter adskiller i øvrigt også let de følgende arter fra Fjortenplettet mariehøne

Calvia decemguttata har lignende grundfarve, men har kun i alt 10 dækvingepletter.

Tolvplettet mariehøne (Vibidia duodecimguttata) kan også ligne ved første øjekast, men har i alt 12 dækvingepletter.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Bornholm. En almindelig art
Fjortenplettet Mariehøne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-oktober, specielt maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Fjortenplettet Mariehøne baseret på Naturbasens observationer:
Fjortenplettet Mariehøne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fjortenplettet Mariehøne - månedlig fordeling

Biologi

: Findes primært på løvtræer. Både det voksne dyr og larven lever hovedsagligt af bladlus og bladlopper.

Levested

: Skove, haver, parker og andre steder med løvtræer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1951: Danmarks Fauna 56 - Biller XIV. Clavicornia 2. del og Bostrychoidea

gbif.org:

www.gbif.org/species/112828156

De senest indberettede arter i Naturbasen: