Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Karsten Thomsen
    Foto: Karsten Thomsen
  • Fotograf: Jørn Lausen
    Foto: Jørn Lausen
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Crepidodera aurata overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,5-3,5 mm. En lille og aflang bladbille, der er karakteriseret ved kobberrødt metalskær på hoved og pronotum, og blåt, blågrønt eller grønt metalskær på dækvingerne.

Følehornenes 1. til 5. led er rødgule, de efterfølgende led mørke. Benene er rødgule, mens de fortykkede baglår er sorte. Pronotum er bredest omkring midten med tydlige sidefurer og et tværindtryk mellem disse. Punkturen er ret kraftig og spredt. Dækvingerne har regelmæssige punktrækker med blanke mellemrum.

Crepidodera aurata
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karsten Thomsen

Forveksling

: Kun en anden art har samme farvekombination som C. aurata, nemlig den sjældnere Crepidodera nitidula. Den adskilles let ved have kraftig punktur i 2., 4. og 6. stribemellemrum. Desuden er pronotums punktur finere og mere tætstillet.

Slægtens øvrige arter har samme farve på dækvingerne som på hoved og pronotum og kan derfor ikke forveksles.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Bornholm. I Vest- og Nordvestjylland er den ret sjælden, men i resten af landet meget almindelig.
Crepidodera aurata - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den er aktiv april-oktober, men da den overvintrer som voksen kan man også finde den i vinterhalvåret, f.eks. under bark.

Tidsmæssig fordeling

af Crepidodera aurata baseret på Naturbasens observationer:
Crepidodera aurata - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Crepidodera aurata - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever primært på arter af pil, men kan også findes på arter af poppel. De voksne dyr kommer frem i april og maj. Æglægning er iagttaget i maj. Der er kun en generation om året. Overvintrer som voksen, blandt andet under bark og i løv.

Den hører til underfamilien Alticinae (Jordlopper) og er med de kraftige bagben i stand til at hoppe, f.eks. hvis den forstyrres på værtsplanten.

Levested

: Den findes næsten overalt hvor der er pil, det kan f.eks. være i moser, skovbryn osv.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

thewcg.org.uk:

www.thewcg.org.uk...0164

coleo-net.de:

www.coleo-net.de...crepidodera

De senest indberettede arter i Naturbasen: