Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Heidi Jahnke
    Foto: Heidi Jahnke

Atlas

: Rhinoncus inconspectus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3-3,5 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Benene og følehornene er rødbrune. Kroppen er sort med pletvis gullig skælklædning samt en gråt skælklædt stribe langs dækvingernes søm.

Følehornssvøben er 7-leddet og lårene er utandede. Pronotum er ca. 1/2 gang bredere end langt og har små sideknuder. Dækvingerne er kun meget lidt længere end tilsammen brede.

Rhinoncus inconspectus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Klaus Bek Nielsen

Forveksling

: Med den grå sømstribe adskilles den let fra den ellers lignende Rhinoncus pericarpius.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet og er almindelig.
Rhinoncus inconspectus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Marts-oktober. I størst antal sidst på sommeren, hvor den nye generation kommer frem. Da den overvintrer som voksen kan man også finde den i vinterhalvåret, f.eks. i opskyl.

Tidsmæssig fordeling

af Rhinoncus inconspectus baseret på Naturbasens observationer:
Rhinoncus inconspectus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rhinoncus inconspectus - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på Pileurt, vistnok udelukkende Vand-Pileurt. Larven lever i plantens rødder, hvor også forpupningen finder sted. Den nye generation kommer frem sidst på sommeren.

Levested

: Fugtige lokaliteter, som sø- og vandhulsbredder, langs åer, i moser mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

coleo-net.de:

www.coleo-net.de...rhinoncus

De senest indberettede arter i Naturbasen: