Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen

Atlas

: Apion virens overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 1,8-2,6 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Hovedet og pronotum er sortgrønne eller sortblå. Dækvingerne er metallisk blå eller blågrønnne. Benene og følehornene er sorte.

Snuden er hos hannen ca. 1,25 gange længere end pronotum, hos hunnen 1,5 gange længere. Hannens snude er behåret i hele dens udstrækning, hunnens snude er kun behåret ved roden. Pronotum er spredt og ikke ret kraftigt punkteret, med en kort midtfure bagtil. Pronotums sider er svagt buede. Dækvingerne har tydelige punktstriber.

Apion virens
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kristoffer Hansen

Forveksling

: Kan forveksles med Apion astragali, men den har meget tydeligere grønlig forkrop og kraftigere punkteret pronotum, som har mere buede sider samt en længere og kraftigere midtfure. Desuden har astragali næsten altid grønmetalliske dækvinger og foderplanten er Sød Astragel.

Fra øvrige blåvingede Apion-arter adskilles den ved det svagt grønlige eller blålige skær på forkroppen. Dog har A. pomonae og punctigerum også delvist blålig forkrop, men førstnævnte adskilles ved den kraftige snude, som pludseligt tilsmalnes foran spidsen, samt ved anderledes pronotumform. A. punctigerum adskilles ved at have kraftigere snude og generelt kraftigere form.

Udbredelse

: En meget almindelig art, som er kendt fra alle dele af landet.
Apion virens - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan ses året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Apion virens baseret på Naturbasens observationer:
Apion virens - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Apion virens - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på arter af kløver. Larven lever i plantens stængler og bladstængler.

Levested

: Kan findes stort set overalt hvor der er kløver til stede, f.eks. overdrev, enge, strandenge, vejskråninger, haver osv.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Gønget, H. 1997. The Brentidae (Coleoptera) of Northern Europe. Fauna Entomologica Scandinavica 34: 277-278.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: