Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh
  • Fotograf: Jan Lyngby
    Foto: Jan Lyngby
  • Fotograf: Jørn Lausen
    Foto: Jørn Lausen

Atlas

: Gonioctena decemnotata overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5,5-7,5 mm. Benene og følehornene er rødgule, sidstnævnte mørkere mod spidsen. Hovedet og scutellum er sorte, pronotum er rødt med to sorte pletter ved roden og dækvingerne er røde med normalt 5 pletter på hvert dækvinge, hvoraf en eller to af de bagerste ofte mangler.

Følehornenes 8.-10. led er kraftige, ikke længere end brede. Pronotums punktur er overvejende fin, kun mod siden kraftigere. Dækvingernes punktrækker er fine.

Gonioctena decemnotata
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Forveksling

: Kan forveksles med Sortplettet Pilebladbille (Gonioctena viminalis), som den ligner en del i form og farvetegning. Dog adskiller den sig ved normalt at have helt sorte ben, i hvert fald sorte lår og fødder. Desuden har den normalt kun 1 plet ved pronotums rod. Den findes på pil, mens G. decemnotata foretrækker Bævreasp, omend den også sjældent kan træffes på pil.

Gonioctena quinquepunctata ligner også en del, men den adskilles ved at have kraftigere punktur på pronotums midte, kraftigere punktrækker på dækvingerne, tydeligt længere 8.-10. følehornsled, lyst hoved (sjældent delvist sort) og smallere form. I øvrigt lever den på andre planter. Den foretrækker Almindelig røn og Almindelig hæg.

Udbredelse

: Kendt fra alle dele af Jylland, og er desuden fundet på Fyn. På Bornholm foreligger der fund fra før 1960.
Gonioctena decemnotata - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli

Tidsmæssig fordeling

af Gonioctena decemnotata baseret på Naturbasens observationer:
Gonioctena decemnotata - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gonioctena decemnotata - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på Bævreasp, sjældnere på pil. Larven lever på undersiden af bladene og forpupningen finder sted i jorden.

Levested

: Løvskove
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København

De senest indberettede arter i Naturbasen: