Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Gisela Nagel
    Foto: Gisela Nagel

Atlas

: Moseblødbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 10-12 mm. Kroppen er tæt gulligt eller gulbrunt behåret. Benene og følehornene er sorte eller brunlige med mindre tæt behåring.

Føddernes 1. - 3. led er hjerteformede, 4. led er tvelappet og bredere end 3. led. Følehornene er lange, 2. led er meget kort, 3. led er længere end 1. og 2. led tilsammen. Pronotum er ca. dobbelt så bredt som langt, bredest bagtil og tilsmalnet fremefter. Pronotums punktur er fin og tæt. Dækvingerne er aflange og omtrent parallelsidede.

Dette er den eneste art af familien Dascillidae, som findes i Danmark.

Moseblødbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Variation

: Der er ikke så stor variation, men man kan møde slidte dyr, der mangler en del af behåringen. Her vil man kunne se kroppens grundfarve, som hos hannen typisk er sort eller brunsort og hos hunnen typisk gulbrun. Hunnens krop er lidt bredere end hannens.

Forveksling

: Den bør ikke kunne forveksles med andre arter.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele, men fra Sønderjylland, Fyn og Sydsjælland foreligger kun fund fra før 1960. Arten er sjælden i Danmark og rødlistet NT.
Moseblødbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Det er en udpræget forsommerart, som kan ses fra sidst i maj til først i juli. Bestandtætheden er størst i juni.

Tidsmæssig fordeling

af Moseblødbille baseret på Naturbasens observationer:
Moseblødbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Moseblødbille - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i jorden, hvor den ernærer sig af planterødder. Det voksne dyr kan findes på buske og i urtevegetation.

Levested

: Enge og moser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: