Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå

Atlas

: Liden Græssmælder overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5,6-8 mm. Benene, især skinnebenene er ofte brunlige, resten af dyret er sort. Oversiden har ofte svagt sortgrønt eller bronzeagtigt metalskær.

Kroppen er blank, tyndt gråligt behåret og temmelig parallelsidet. Følehornene er savtakkede. Pronotum er lidt længere end bredt samt fint og spredt punkteret. Pronotums sider er omtrent parallelle, kun helt fortil skråt indadbøjede, baghjørnerne er korte og har ikke tydelig længdekøl. Dækvingernes punktstriber er fine.

Liden Græssmælder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Forveksling

: Kan forveksles med Ligebred Græssmælder (Cidnopus aeruginosus) og Almindelig Græssmælder (Cidnopus pilosus). De adskilles ved at pronotum er bredere, især hos sidstnævnte, ved at siderne fra omkring midten er jævnt rundede og ikke pludseligt indadbøjede fortil, ved at pronotum er tættere punkteret og ved at baghjørnerne har en længdekøl. I øvrigt er de større (8,5-12 mm) og har tydeligere behåring

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig
Liden Græssmælder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-juli

Tidsmæssig fordeling

af Liden Græssmælder baseret på Naturbasens observationer:
Liden Græssmælder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Liden Græssmælder - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i jorden, hvor den ernærer sig af planterødder eller rov.

Levested

: Kan både findes i skov og i åbne naturtyper.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 74 Biller XXIII. Smældere og pragtbiller. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: