Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Jørn Lausen
    Foto: Jørn Lausen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Atlas

: Fireogtyveplettet Mariehøne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3-4 mm. Kendelig ved den runde form og den rødbrune eller rødgule krop med normalt ialt 24 pletter på dækvingerne.

Følehornene og benene er rødgule. Hovedet er rødbrunt, ofte lidt mørkere på midten. Pronotum har ofte en sort plet på midten og undertiden en plet på hver side. Dækvingerne pletter er meget varierende og kan helt mangle, eller omvendt være sammenflydende således at kun små partier af den rødbrune grundfarve er synlig.

Fireogtyveplettet Mariehøne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jesper Reibel

Forveksling

: Vingeløs mariehøne (Cynegetis impunctata) er den eneste art der kan ligne, men den adskilles let ved at have helt sort hoved og mørke lår og skinneben.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Fireogtyveplettet Mariehøne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-november, især september-oktober

Tidsmæssig fordeling

af Fireogtyveplettet Mariehøne baseret på Naturbasens observationer:
Fireogtyveplettet Mariehøne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fireogtyveplettet Mariehøne - månedlig fordeling

Biologi

: Tilknyttet en lang række planter, primært af Nellikefamilien og Ærteblomstfamilien. Der er dog uenighed om hvad føden består af. Nogle kilder angiver at den lever af selve planterne, mens andre angiver at den lever af meldugsvampe på de nævnte værtsplanter.

Levested

: Kan både findes i løvskove og i åbne naturtyper som enge, overdrev mm. Kan også findes på dyrkede marker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1951: Danmarks Fauna 56 - Biller XIV. Clavicornia 2. del og Bostrychoidea

en.wikipedia.org:

en.wikipedia.org...Subcoccinella_vigintiquatuorpunctata

bugguide.net:

bugguide.net/node/view/110843

De senest indberettede arter i Naturbasen: