Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Heidi Jahnke
    Foto: Heidi Jahnke
  • Fotograf: Heidi Jahnke
    Foto: Heidi Jahnke
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen

Atlas

: Matsort Møgbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-6 mm. En lille møgbille, som umiddelbart kendes på dækvingernes matsorte udseende. Hoved og pronotum er til gengæld ganske blanke. Pronotum er randet langs hele bagkanten. Scutellum er lille, d.v.s. kortere end 1/5 af dækvingelængden. Bagskinnebenene har en række korte, lige lange børster langs undersiden. Dækvingerne er under dobbelt så lange som pronotum, og arten virker generelt ganske hvælvet. Antenner og ben er mørke.
Matsort Møgbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Heidi Jahnke

Variation

: Det er primært størrelsen, der varierer. Arten angives at forekomme med brunrøde dækvinger, men det har jeg endnu ikke set.

Forveksling

: Arten kan muligvis forveksles med andre af de mørke møgbiller, men de matsorte dækvinger bør afgøre sagen. Alle andre sorte arter har blanke dækvinger.

Udbredelse

: Matsort møgbille findes almindeligt udbredt over hele Danmark. Arten er talrig og vidt udbredt i hele Nordeuropa.
Matsort Møgbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses fra de sidste dage af marts og til en gang ind i juni.

Tidsmæssig fordeling

af Matsort Møgbille baseret på Naturbasens observationer:
Matsort Møgbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Matsort Møgbille - månedlig fordeling

Biologi

: Matsort møgbille findes i gødning, specielt talrigt i fåregødning, hvor de voksne biller lever af gødningssaften. Æglægning finder sted i gødningen; normalt lægger en hun kun et eller to æg ad gangen, men i visse tilfælde kan der være en enorm konkurrence, og langt flere hunner kan optræde i de enkelte gødningskager. Larverne udvikles i løbet af et par måneder eller tre, hvorefter den nyforvandlede voksne bille kommer frem. Formentlig graver den sig straks ned i jordbunden uden at tage føde til sig, hvilket uden tvivl er forklaringen på, at billerne virker særdeles brødflove, når de dukker frem fra overvintringen i begyndelsen af april.

Levested

: Arten er især talrig i fåregødning, hvorimod den forekommer mere spredt i såvel heste- som komøg. Den træffes gerne i rådyr- eller krondyrgødning. Matsort møgbille lader ikke til at være specielt krævende m.h.t. naturtypens beskaffenhed, d.v.s. at den sagtens kan findes på kulturenge m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & K. Henriksen: Biller VI - torbister. Danmarks Fauna 29. København, 1925

De senest indberettede arter i Naturbasen: