Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Leif H.  Sørensen
    Foto: Leif H. Sørensen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Atlas

: Sort Stumpløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,6-3,4 mm. Benenes farve varierer lidt og kan være gulbrune med mørkere lår, eller overvejende sortbrune. Følehornenes 1. led er ofte lyst, ellers sort ligesom den øvrige krop. Hovedet er ca. så bredt som pronotum. Pronotum er bredest nær forranden og stærkt tilsmalnet bagud. Dækvingerne har meget svage striber. 3. stribemellemrum har 2 fine indstukne punkter, der ofte er meget utydelige. Dækvingespidsen er skråt afstudset og lidt indbuet.
Sort Stumpløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Brian Willum Petersen

Forveksling

: Kan forveksles med Bronzestumpløber (Syntomus foveatus), som dog let adskilles ved at have tydeligt mørkt bronzeskær. I øvrigt har den på 3. stribemellemrum 2 store og flade gruber og er generelt lidt slankere med smallere dækvinger.

Derudover ligner den Smal stumpløber (Microlestes minutulus) og Dværgstumpløber (Microlestes maurus), som også er sorte. De adskilles ved at have mindre øjne og en lige afstudset dækvingespids, som ikke er indbuet. I øvrigt er de lidt slankere.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele, men er ikke observeret i Vestjylland efter 1960.
Sort Stumpløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes året rundt da den overvintrer som voksen, men de fleste fund er gjort i marts-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Sort Stumpløber baseret på Naturbasens observationer:
Sort Stumpløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sort Stumpløber - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever som rovdyr. Yngler i foråret

Levested

: Den findes primært på tørre og soleksponerede lokaliteter med spredt vegetation, men den kan også findes i agerland og i skovlysninger.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 2

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: