Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ella Margrethe Bang Harders
    Foto: Ella Margrethe Bang Harders
  • Fotograf: Conny Bruun
    Foto: Conny Bruun
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen

Atlas

: Gærde-Valmue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Gærde-Valmue bliver indtil 70 cm høj, men er ofte lavere. Stænglen er ofte noget forgrenet foroven.

Kronbladene er mustensrøde og blegere end korn-valmues. De har i reglen ikke tydelig sort plet ved grunden, men har ofte mere diffuse sorte partier af mindre udstrækning.

Blomsterstilkene er tiltrykt hårede. De nedre dele af planten er mere udstående håret til næsten glat.

Bladene er 1-2 x fjersnitdelte og med tydelig brod på bladafsnittene.

Kapslen er indtil 26 mm, glat og aflangt ægformet. Der er i reglen 6-8 støvfangstråler.

Mælkesaften er først hvid, men bliver brunsort ved indtørring.

Gærde-Valmue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Ørbæk

Forveksling

: Gærde-Valmue kendes fra kummerformer af Korn-Valmue (som ofte har ret få støvfangsstråler) på de smalt fligede bladafsnit og den tiltrykt hårede stængel. Kølle-Valmue har kapsel, der er stivhåret (glat hos Gærde-Valmues) og meget længere i forhold til bredden end hos Gærde-Valmue.

Vedrørende adskillelse af de rødblomstrede valmuer: se Korn-Valmue.

Der findes en underart: Sydlig Gærdevalmue, som er tæt langhåret og har længere brod på bladafsnittene; mælken bliver mørkerød ved indtørring. Den er ikke fundet i Danmark endnu, men er fundet indslæbt i det øvrige Norden.

Udbredelse

: Gærde-Valmue er almindelig i det meste af Danmark, men forveksles ofte med kummerformer af Korn-Valmue.
Gærde-Valmue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Planten blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Gærde-Valmue baseret på Naturbasens observationer:
Gærde-Valmue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gærde-Valmue - månedlig fordeling

Biologi

: Gærde-Valmue er en enårig plante med insektbestøvning. Blomsterne mangler honning, men insekterne samler pollen, som der er meget af. Frøene spredes ved vindslyngpspredning.

Om navnebetydning: se Korn-Valmue Det latinske artsnavn "dubium" betyder "tvivlsom" og sigter til, at Gærde-Valmue kan være svær at adskille fra andre rødblomstrede valmuer.

Levested

: Gærde-Valmue vokser på det mere sandede agerjord, i grusgrave, ruderater, og i vejkanter. Den ser ud til at være mindre næringskrævende end Korn-Valmue og er hyppigere i sandjordsegne.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: