Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Leth
    Foto: Peter Leth
  • Fotograf: Peter Leth
    Foto: Peter Leth
  • Fotograf: René Hjelmbjerg
    Foto: René Hjelmbjerg

Kendetegn

: Dronninger er små, omkring 17 mm. De er med udbredt lyse hår på hovedet og forkroppen. Oversiden af forkroppen har brede lyse bånd på kraven og scutellum. Dette efterlader et lidt diffust bånd midt på forkroppen. Bagkroppen er også med udbredte lyse hår på bagkroppens første led. Halen er ofte rød, men dette kan variere en del.

Arbejderne er mindre, men ligner ellers dronninger.

Hannerne minder også om hunnerne, men med mere udbredt lyst hår i ansigtet.

Skovhumle har en meget høj vingefrekvens og arten kan kendes på en karakteristisk summen når den flyver.

Skovhumle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jon Brohauge

Variation

: Skovhumle har to meget distinkte variationer. Tidligere er den meget mørke form Bombus sylavarum ssp. nigrescens, fundet på Bornholm. Hos denne variant er hele kroppen sorthåret med orange hale. Denne form er dog ikke fundet i nyere tid. I resten af landet ses stramformen Bombus sylvarum ssp. sylvarum. Der er af og til fundet individer af den mørke form på Sjælland.

Forveksling

: Den lyse form er meget karakteristisk og kombineret med den høje summetone, burde arten relativt nemt kunne identificeres.

Den mørke form ligner dog en del andre af de rødhalede arter. Individer med afbleget hale kan ligne den sjældne enghumle, men enghumle har ikke den karakteristiske summelyd.

Udbredelse

: Hovedsaligt udbredt på Sjælland, Lolland-Falster og Møn samt Bornholm. Der er fund fra et par jyske distrikter og Fyn, men alle fund er fra før 1975. Det er en art der forekommer meget lokalt.
Skovhumle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Dronninger ses maj indtil juli. Nye dronninger ses i august og september. Hannerne fra juli og helt indtil september. Arbejderne kan ses allerede fra slutningen af maj og indtil udgangen af september. Antallet af arbejdere når klimaks i slutningen af juli/start august.

Tidsmæssig fordeling

af Skovhumle baseret på Naturbasens observationer:
Skovhumle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skovhumle - månedlig fordeling

Biologi

: Reden bygges under jorden i forladte musereder. Arten er polylektisk og ses på mange forskellige blomster. Skovhumle-kolonien er, selv ved klimaks, ret lille og der er sjældent mere en 50 arbejdere.

Levested

: Findes i blomsterrige habitater, men er på trods af navnet ikke tilknyttet skov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Amiet, F., 1996. Hymenoptera, Apidae, 1. Teil. Allgemeiner Teil, Gattungsschlüssel, die Gattungen Apis, Bombus und Psithyrus. Insecta Helvetica, Fauna 12: 1-98.

Benton, T.2006. Bumblebees. New Naturalist Series Volume: 98, Harper Collins

Dupont, Y. L. & H. B. Madsen, 2010. Humlebier. Natur og Museum 49 (1): 1-36.

Falk, S. 2015. Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland. British Wildlife Field Guides. Bloomsbury

Madsen, H.B. & Calabuig, I. 2012. Kommenteret checkliste over Danmarks bierDel 5: Apidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser, 80, 752.

Madsen, H. B. Schmidt, H. T. Rasmussen, C. 2016. Distriktskatalog over Danmarks bier (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelser. 83: 43-70

Rasmussen, C. Schmidt, H. T. Madsen, H. B. 2016.Distribution, phenology and host plants of Danish bees (Hymenoptera, Apoidea). Zootaxa 4212. Magnolia Press. pp. 001-100

Söderström, B. 2013. Sveriges humlor en falthandbok. Entomologiska föreningen i Stockholm

Westrich, P. 2018. Die Wildbienen Deutschlands. Ulmer-Verlag

Wind, P. & Pihl. S. (red.): Den danske rødliste. - Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2004-. redlist.dmu.dk

Würtz, K. Danmarks Humlebier danmarkshumlebier.blogspot.com

De senest indberettede arter i Naturbasen: