Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Pia Woodrow
    Foto: Pia Woodrow
  • Fotograf: Pia Woodrow
    Foto: Pia Woodrow
  • Fotograf: Pia Woodrow
    Foto: Pia Woodrow

Kendetegn

: Europas største bladskærerbi med en kropslængde på 14-18 mm. Tæt karseklippet på forkroppen, bagkroppen med svag bånding og relativt tæt sidebehåring, som giver et kantet indtryk. Bugbørsten hos hunnen er tæt orange og sort i enden. Hannens forlår og -skinneben er stærkt udvidede og tæt behårede, hvilket er baggrunden for artsnavnet lagopoda harefod (akkurat som fjeldvåge, lagopus).
Stor Bladskærerbi
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen

Variation

: Arten varierer kun lidt.

Forveksling

: En forvekslingsmulighed kan være Megachile willughbiella, men hunnerne hos denne har opstående hår på rygled 6, hvor stor bladskærerbi har nedliggende hår. Hos hannen er willughbiella et fladtrykt sidste følehornsled, hvilket ikke er tilfældet hos lagopoda. Stor bladskærerbi er dog stor, og dens forkærlighed for knopurt plejer at afsløre den.

Udbredelse

: I Danmark er arten udelukkende fundet i Storebæltsregionen. I Sverige findes den i de sydøstlige steppelandskaber, mens den i Norge findes i det varme klima ved Oslofjorden. I Europa har den generelt en østlig udbredelse, og den findes østpå gennem det meste af Asien
Stor Bladskærerbi - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses fra omkring Sankthans til sidst i juli.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Bladskærerbi baseret på Naturbasens observationer:
Stor Bladskærerbi - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Bladskærerbi - månedlig fordeling

Biologi

: Stor bladskærerbi er en rigtig storebæltsart, som kræver varme tørre arealer med stor knopurt. Her fouragerer hunnerne intensivt, mens hannerne endnu mere intensivt patruljerer territorium og jager alt og alle bort akkurat som den store uldbi. Reden udgraves i sand eller grus eller i hulrum mellem sten og både fores og lukkes med blade.

Levested

: I Danmark er stor bladskærerbi fundet på brakmarker, overdrev, vejkanter og strandarealer med forekomst af violette kurvblomster, primært stor knopurt. Den træffes dog også gerne på horsetidsel, der har en blomst af en størrelse, der matcher bien.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Artdatabanken, Artfakta: Megachile lagopoda - Stortapetserarbi. artfakta.artdatabanken.se...102685

Rasmussen, C., HT Schmidt & HB Madsen, 2016. Distribution, phenology and host plants of Danish bees, Hymenoptera, Apoidea. Zootaxa 4212, 1-100

De senest indberettede arter i Naturbasen: