Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
  Foto: Morten Kofoed-Hansen
 • Fotograf: Finn Krone
  Foto: Finn Krone
 • Fotograf: Carsten Bjerre
  Foto: Carsten Bjerre

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Den sjældne han. Uploadet med tilladelse af Jaswinder Boparai, (Copyright)

Svær at bestemme!

Se afsnittet ‘forveksling’ herunder

Kendetegn

: Når kratluskeren typisk møder Aptesis nigrocincta, er det når den næsten vingeløse hun er ude og lede efter en vært for sine æg. Hun kendes på den orange farve, og som artsnavnet "nigrocincta" antyder er hun omgivet af sort. Hovedet, bagerst på forkroppen og på bagerste halvdel af T2 og hele T3, er arten nemlig oftest meget mørk eller sort. Ligeledes bagbenenes femur. Antennerne består af en tricolore af orange, hvid og sort, i den rækkefølge fra hovedet af. Hun har også en synlig læggebrod, med en længde der er almindelig for de vingeløse Cryptinae-hunner.
Multifrugthveps
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ulf Bjerre

Variation

: Størrelsen og farvestyrken kan variere. Der findes desuden underarter (Aptesis albicoxis (Habermehl 1919); Aptesis ruficoxis (Habermehl 1919); Aptesis stroblii (Roman 1909)) hvis udseende kan være svære at opstøve på billeder, men man må formode de repræsenterer variationer.

Forveksling

: Hannerne (Figur 1), som har vinger og som man sjældent møder, kan helt sikkert forveksles med andre Cryptinae-hanner. Hunnerne er nemmere. Dog er der en hel del vingeløse eller næsten vingeløse Cryptinae-hunner som kan minde en del om A. nigrocincta. De meget udbredte Gelis sp. har gode forvekslingskandidater, som for eksempel G. melanocephalus, G. hortensis eller G. mangeri, for blot at nævne nogle få. www.fugleognatur.dk/soeg_art_result Thaumatogelis audax kan også minde om arten. www.biolib.cz......

Udbredelse

: Europa og Østeuropa
Multifrugthveps - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hele den lune sæson, men ser ud til på siden her at have højdepunkter i forår og efterår. Arten har da også 2 generationer.

Tidsmæssig fordeling

af Multifrugthveps baseret på Naturbasens observationer:
Multifrugthveps - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Multifrugthveps - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrende hun skal først befrugtes, hvis hun ikke allerede er befrugtet fra sidste sæson. Herefter vandrer hun rundt på jordbunden og leder efter egnede bladhvepsepupper som er gemt nede i jorden - typisk i en dybde af 10 til 25cm. Adskillige forsøg med værten Æblebladhveps viste at det kunne, alt efter temperatur, tage op imod en halv time for hunnen at få placeret sit æg på værtspuppen. Hun har ca 20 æg at gøre godt med i løbet af sin levetid, men afsætter højest ét om dagen. Fra æg til ny snyltehveps tog, i førnævnte forsøg, lige under 40 dage. Med en levetid på omtrent et par måneder, hvis alt går vel, har imago god tid til at lede efter mage og værter. Hunner som ikke får mulighed for at afsætte sine æg er set leve helt op til lidt over 70 dage, hvis de dog har vand og mad nok. At hunnen ikke har vinger giver nogle fordele i form af mindre energi til flyvning og mere energi til at løbe rundt og afsætte sit afkom. Desuden er hun mindre udsat ved blæsevejr, som jo har det med bære vingede insekter ufordelagtige steder hen. Hvepsen har desuden hang til frugt idet nogle af de kendte værter er Æblebladhveps www.fugleognatur.dk/artintro... , Frugttræbladhveps www.fugleognatur.dk/artintro... og Stor stikkelsbærbladhveps www.fugleognatur.dk/artintro... .

Levested

: Mødes relativt ofte i lav vegetation.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Life history of Aptesis nigrocincta (Hymenoptera: Ichneumonidae) a cocoon parasitoid of the apple sawfly, Hoplocampa testudinea (Hymenoptera: Tenthredinidae) D. Babendreier

De senest indberettede arter i Naturbasen: