Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Bjørn  Grøn
    Foto: Bjørn Grøn
  • Fotograf: Hans Dahlgaard
    Foto: Hans Dahlgaard
  • Fotograf: Inger Lund
    Foto: Inger Lund

Kendetegn

: Hunnen er 9-14 mm og hører til gruppen af hvepsebier med en 3 farvet bagkrop og tydelige røde tegninger på forkroppen. Antennen er rød. På bagkroppen er der sorte markering på alle led. Der er brede gule bånd på 2. til 5. bagkropsled (kan være brudt på 2. bagkropsled). Benene er røde med lårene delvist sorte.

Hannerne er lidt mindre (8-12 mm) og har ofte meget mindre rødt på forkroppen. Ligner i øvrigt hunnerne. Hos hannerne har skinnebenet tit en sort plet.

Gulbåndet Hvepsebi
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hans Dahlgaard

Variation

: Hannerne variere i størrelse og hos begge køn kan de gule tegninger på bagkroppen variere.

Forveksling

: Udfra størrelsen og de røde tegninger på forkroppen kan hunnerne kun forveksles med få arter. Disse arter er tilgengæld meget svære at adskille.

I Danmark drejer det sig om, foruden Nomada flava, om Nomada panzeri, N. ruficornis og N. signata.

For hunner gælder:

N. ruficornis kan under lup nemt skilles fra de øvrige da den har todelte (bifide) mandibler.

N. signata-hunner har tydelige gule tegninger på propodeum.

N. panzeri har mørke børster på labrum, hvide hår på propodeum og 3. coxa. Gule pletter på bagkroppens 2. til 4. led (til tider et bånd på 4.).

Nomada flava har blege børster på labrum, gule hår på propodeum og 3. coxa. Samt gule bånd (kan være brudt på midten) på bagkroppens 2. til 5. led.

For hannerne:

Kan være sværere at adskille. Hos hannerne af N. ruficornis er mandiblen også bifid og det adskiller den fra de øvrige arter. For at adkille de øvrige arter skal der kigges på længden af behåringen på 2. lår. Hos N. flava er hårene korte (kortere end bredden af låret), hos N. panzeri og N. signata er hårene længere.

For sikker bestemmelse anbefales Amiet (2007) og Smit (2018).

Udbredelse

: Mangler i Vest- og Nordjylland, dele af Sjælland og Bornholm.
Gulbåndet Hvepsebi - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Danske fund er fra maj til slutningen af juni. Både Falk 2015 og Smit 2018 angiver flyvetiden fra marts til juni.

Tidsmæssig fordeling

af Gulbåndet Hvepsebi baseret på Naturbasens observationer:
Gulbåndet Hvepsebi - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gulbåndet Hvepsebi - månedlig fordeling

Biologi

: Redeparasit hos jordbierne Andrena nitida og Andrena carantonica. Muligvis også Andrena nigroaenea. Finder nektar på forskellige planter.

Levested

: Findes i en lang række forskellige biotoper, der afspejler at værtsarterne er vidt udbredte.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Amiet, F., M. Herrmann, A. Müller & R. Neumeyer, 2007. Apidae 5. Ammobates, Ammobatoides, Anthophora, Biastes, Ceratina, Dasypoda, Epeoloides, Epeolus, Eucera, Macropis, Melecta, Melitta, Nomada, Pasites, Tetralonia, Thyreus, Xylocopa. Fauna Helvetica 20: 1-356, 397 illus., 145 kort.

Else, G. R. Edwards, M. 2018. Handbook of the Bees of the British Isles volume 1-2. Ray Society

Falk, S. 2015. Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland. British Wildlife Field Guides. Bloomsbury

Madsen, H. B. Schmidt, H. T. Rasmussen, C. 2016. Distriktskatalog over Danmarks bier (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelser. 83: 43-70

Rasmussen, C. Schmidt, H. T. Madsen, H. B. 2016.Distribution, phenology and host plants of Danish bees (Hymenoptera, Apoidea). Zootaxa 4212. Magnolia Press. pp. 001-100

Scheuchl, E., 1995. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs. Band I: Schlüssel der Gattungen und der Arten der Familie Anthophoridae. Velden (Selbstverlag). 158 pp.

Smit, J. 2018. Identification key to the Europoean species of the bee genus Nomada Scopoli, 1770 (Hymenoptera: Apidae), including 23 new species. Zeitschrift für Entomologie Entomofauna. Monographie 3: 1-253

Westrich, P. 2018. Die Wildbienen Deutschlands. Ulmer-Verlag

De senest indberettede arter i Naturbasen: