Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang

Atlas

: Finger-Star overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Indtil 30 cm. høj.

Med et lille smalt tenformet, ca. 1 cm. langt hanaks, der ofte er delvis skjult mellem de 1-2 cm. lange, ret åbentblomstrede og smalt tenformede hunaks.

Det nedre støtteblad i blomsterstanden er skælatigt rødbrunt.

Væksten er løst tuet og bladene er 2-5 mm. brede, græsgrønne og af længde med stråene.

Dækskællene er omvendt ægformede og rødbrune med lyst midterfelt og mørkegrøn midtribbe.

Frugthylstrene er omvendt ægformede, rødbrune og korthårede.

Finger-Star
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jesper Moeslund

Forveksling

: Andre små tueformede starer fra hanaks-hunaksgruppen har ovale til kugleformede hunaks.

I det øvrige Norden findes noget lignende arter med smalle hunaks, som Fugleklo-Star, men dem har vi ikke her i landet.

Når den ikke træffes med blomst er der en række vegetative forvekslingsmuligheder, f.eks. Pille-Star og Bakke-Star. Men Finger-Star kan kendes fra andre små tueformede starer på, at bladskederne er vinrøde ved grunden.

Udbredelse

: I Danmark er den ret sjælden på Øerne og i Østjylland og på Bornholm og er ellers sjælden eller fraværende.
Finger-Star - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Finger-Star baseret på Naturbasens observationer:
Finger-Star - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Finger-Star - månedlig fordeling

Biologi

: Som de fleste andre starer en flerårig plante med vindbestøvning.

Den er vintergrøn, kan ikke tåle at blive dækket af nedfaldne blade, og gror derfor typisk på skrånende terræn.

Etymologi:

Digitata er fingerformet og hentyder til de smalle han- og hunaks i blomsterstanden. Slægtsnavn - se Skov-Star.

Levested

: Tør til lidt fugtigt, næringsrig og ofte kalkpræget bund i skove, på skrænter m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser, BFNs forlag 1993 - ISBN 87-87746-04-2.

Desuden:

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: