Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Harald Dühmert
  Foto: Harald Dühmert
 • Fotograf: Steen Kryger
  Foto: Steen Kryger
 • Fotograf: Steen Kryger
  Foto: Steen Kryger

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Scutellum og vingerødder

Kendetegn

: Længde: 12-13 mm. Gulvinget flue er en stor og bred Egentlig flue, der er skinnende sort på hele kroppen. Kroppen er dækket af en ret tæt, men kort og fin behåring. Kun bagest på scutum og langs kanten af scutellum sidder der længere mere børstelignende hår. Normalt har arten 6-8 par marginale børster på scutellum, og mellem dem sidder adskillelige kortere og finere hår (Fig. 1). Scutellum har et svagt rødbrunt skær.

Øjnene, der er store og rødbrune, er uden behåring. Hos begge køn er øjnene adskilte oven på hovedet, men panden er næsten dobbelt så bred hos hunnerne. Gulvinget flues parafacialier (dvs. området foran øjnene) og det forreste af kinderne er nærmest æggeblommegule. Antennerne er sorte, og antennebørsten (arista) er fjergrenet.

Benene er sorte og uden påfaldende børster.

Vingerne er klare, men fra inderst ved roden og et godt stykke ud er de orangegule. I dette område er ribberne gule. Brystskællene har samme gule nuance som vingerødderne. Ribbemønstret er karakteristisk for arten og deles med flertallet af arter i tribusen Muscini: Vingeåre M1 er bøjet i en bue, og munder ud tæt på R4 plus 5, altså i området ved vingespidsen.

Bortset fra forskellen i øjenafstanden er de to køn ens i størrelse og drøjde.

Gulvinget Flue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kristian Raaschou

Variation

: Der er kun en ubetydelig variation inden for arten.

Forveksling

: Set i forhold til andre Egentlige fluer kan Gulvinget flue ikke forveksles. I kraft af sine gule vingerødder og parafacialier og sin sorte, brede krop er arten umiskendelig. Den eneste relevante forvekslingsmulighed er vel Gulvinget snylteflue, som dog altid kan genkendes på sine lange, stride børster og smalle, aflange bagkrop.

OBS I de senere år har arten Mesembrina intermedia bredt sig mod vest i Europa, og den kendes nu fra alle vore nabolande og så langt vestpå som Belgien. Den ligner M. meridiana, men har 2 katepisternalbørster, hvor meridiana kun har 1. Desuden har intermedia præsutural hvidt bestøvet midterstribe og humeri ("skuldre"). Netop dette træk ses på mange af dyrene i Galleriet, så muligvis findes arten allerede i Danmark, men er bare ikke erkendt.

Udbredelse

: Arten kan findes i hele landet og altid i forbindelse med fritgående kvæg. På grund af sin tilknytning til køernes efterladenskaber ses Gulvinget flue sjældent i andre miljøer, og er som sådan en slags indikator for løse kreaturer i området.
Gulvinget Flue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Gulvinget flue er på vingerne fra maj til oktober i fire-fem generationer. Som nævnt ovenfor overvintrer den sidste generations larver i deres kokasser.

Tidsmæssig fordeling

af Gulvinget Flue baseret på Naturbasens observationer:
Gulvinget Flue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gulvinget Flue - månedlig fordeling

Biologi

: Gulvinget flue er knyttet til kokasser. Hunnen lægger et relativt lille antal æg, der klækker umiddelbart. Dette giver sikkert de nyklækkede larver en forbedret chance for at klare sig i konkurrencen med andre fluelarver o.lign. i kokassens alt andet lige hurtigt nedbrudte indhold.

Den Gulvingede flues larve regnes for overvejende koprofag, men egentlig prædatoradfærd kan forekomme. Arten overvintrer som larve i gødningen.

Levested

: Gulvinget flue ses mest i det åbne land i forbindelse med fritgående kvæg. Den søger gerne til blomster, men kan også suge næring til sig fra kokasser og andre ekskrementer. Fordi arten ikke er tiltrukket af sved, generer den sjældent mennesker, og spiller derfor ingen rolle som spreder af sygdomskim.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Gregor, Frantisek, R. Rozkosny, M. Bartak & J. Vanhara: The Muscidae (Diptera) of Central Europe. 2002.

Hennig, Willi: Die Fliegen der paläarktischen Region (Hrsg. E. Lindner), Band VII 2, 63 b. Muscidae, 1964

De senest indberettede arter i Naturbasen: