Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Rasmus Nielsen
    Foto: Rasmus Nielsen
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen

Atlas

: Bleggul Sandpiler overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3-3,5 mm. Kroppen, benene og følehornene er bleggule, førstnævnte med lys nedliggende behåring. Hver dækvinge har normalt en plet bag midten, som ofte er forlænget bagud til sømmen. Denne plet kan dog mangle helt.

Kroppen er meget fint punkteret. Hovedet har bagtil en kort længdemidtfure, øjnene er store og tindingerne er relativt korte. Pronotum er bredere end langt. Dækvingerne er korte og brede med ret kraftigt rundede sider.

Forskinnebenenes spids er på ydersiden trukket ud i en lang torn.

Bleggul Sandpiler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Rasmus Nielsen

Forveksling

: Bør ikke kunne forveksles, da alle vores andre arter af sandpilere er tydeligt mørkere.

Udbredelse

: Den er kendt fra alle dele af landet. Dog er den ikke fundet på Fyn og Nordvestsjælland i nyere tid. Den er udbredt langs kysterne i Vest- og Nordjylland, men derudover er den ret sjælden. Udover de fund der fremgår af udbredelseskortet er den blandt andet kendt fra Grenå, Ærø og Tisvilde.
Bleggul Sandpiler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Marts-august. Derudover er der her på siden registreret et fund fra oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Bleggul Sandpiler baseret på Naturbasens observationer:
Bleggul Sandpiler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bleggul Sandpiler - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever ved rødderne af klitgræsser.

Levested

: Klitter
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: