Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen

Atlas

: Elle-Skovsmælder overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 10-12 mm. Følehornene, hovedet, pronotum og scutellum er sorte. Dækvingerne er brunrøde, den yderste spids ofte mørkere. Benene er sorte eller sortbrune med lysere fødder. Kæbepalperne er sorte eller sortbrune. Oversidens behåring varierer fra at være sort til brungul.

Pronotum er bredere end langt og blankt, bagtil højst med en kort og svag midtfure. Punkturen er ret fin og ret tæt. Siderne er bagtil omtrent parallelle til lidt foran roden.

Dækvingerne er ca. 2,5 gange så lange som pronotum. Stribemellemrummene er fint og spredt punkterede.

Følehornene er savtakkede fra 4. led, 3. følehornsled er ikke tydeligt trekantet og betydeligt længere end 2. led.

Elle-Skovsmælder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: Ligner slægtens andre arter med rødlige dækvinger. De fleste af disse har dog mere rent røde dækvinger, dette gælder f.eks. Birke-Skovsmælder (A. pomonae), som ellers ligner en del. Birke-Skovsmælder kan yderligere adskilles ved at kroppen er mere parallelsidet samt ved at have tættere og kraftigere punktur på pronotums sider. Derudover er den gennemsnitligt mindre (8-10,5 mm).

Ege-Skovsmælder (A. hjorti) er den art, der ligner mest. Den kan kendes på at kæbepalperne er rødlige og på at 3. følehornsled er mere trekantet, særligt hos hannen, og kun lidt længere end 2. led. Derudover er pronotums punktur mere tæt. Længde: 8,5-11 mm. Se dette billede, hvor de nævnte karakterer tydeligt ses (pomorum til venstre, hjorti til højre): www.fugleognatur.dk/gallery... .

Gul Skovsmælder (A. nigroflavus) ligner også en del i formen, men har orangefarvede og dermed mere gullige dækvinger, som altid er guldgult behåret. Længde: 9-13 mm.

Tvefarvet Skovsmælder (A. balteatus) forekommer meget sjældent i en udgave med ensfarvede brunrøde dækvinger, som ligner pomorum meget. Den er mindre (7,5-9 mm) og har anderledes formet pronotum. Oversidens behåring er altid sort.

Udbredelse

: Den er ret almindelig og kendt fra alle landsdele, især øst for israndslinien, og er sjældere i de vestlige egne.
Elle-Skovsmælder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago findes fremme i forårs-og sommermånederne. Overvintrer i puppeleje fra om efteråret til det tidlige forår

Tidsmæssig fordeling

af Elle-Skovsmælder baseret på Naturbasens observationer:
Elle-Skovsmælder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Elle-Skovsmælder - månedlig fordeling

Biologi

: Findes i stubbe og døde stammer især af brunmuldet ved af el og er fundet ynglende i forskellige løv- og nåletræer

Larvens udvikling er normalt 2-årig, og føden består dels af nedbrudt ved og dels af rov, f.eks. andre billelarver. Den forpupper sig i sensommeren eller efteråret, og imago udvikles i løbet af efteråret og overvintrer herefter i puppekammeret og kommer frem fra det tidlige forår. Den opsøger gerne blomster især af hvidtjørn

Levested

: Den er næppe så kræsen i valg af levested som andre Ampedus arter. Findes især i ellesumpe i moser og løvskove og sjældnere i nåleskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 74 Biller XXIII. Smældere og pragtbiller. G. E. C. Gads forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: