Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen

Kendetegn

: Frugtlegemet er 0,5-1,2 cm bredt, har en smal forbindelse til værten, hvælvet affladet eller næsten topformet (det sidste som ungt).

Skiven er glat, klar gul til dybere orangegul.

Ydersiden er mere eller mindre rynket (ikke altid tydeligt), orangegullig til hvidlig med et gulligt skær (oftere det sidste) tæt besat med fine lyse/hvidlige hår (de giver det hvidlige indtryk).

Stor Dukatbæger
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Yvonne Engmann

Variation

: Se kendetegn.

Forveksling

: Den ligner i grund flere gullige bægre og skivesvampe, men værten eliminerer de fleste som muligheder.

Ædelgran-frynseskive kan ligne på den gule farve, men er pokalformet og har hvide hår på bagsiden.

Udbredelse

: Rimelig almindelig i DK.
Stor Dukatbæger - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den ses fra februar til april, men der er dog set eksemplarer tidligere.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Dukatbæger baseret på Naturbasens observationer:
Stor Dukatbæger - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Dukatbæger - månedlig fordeling

Biologi

: Vokser kun på ædelgran

Levested

: Snyltende på grene og kviste af ædelgran, dog ses det sjældnere, at de vokser på døde træer, der endnu står op.

De senest indberettede arter i Naturbasen: