Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel
  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen

Kendetegn

: Indtil 15 cm. høj og med en regelmæssig, glat, cylindrisk hvid stok.

Den fertile del ("hatten") er lysegrå med et mere eller mindre brunligt skær, saddelformet og med dunet steril underside.

Kødet i den fertile del er elastisk-gelatinøst.

Elastik-Foldhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Paul Verner Jørgensen

Forveksling

: Grubet Foldhat har mere uregelmæssigt,rynket grå stok og knudret hat.

Sort Foldhat kan ligne i form, men har lyst sortagtig stok og brunlig-blegsort hat.

Kruset Foldhat er knudret-uregelmæssig i sin helhed og hvidlig-lysegrå.

Der er nogle sjældne forvekslingsmuligheder:

H. Danica er mere kortstykket, nærmest klkokkeformet, og angives ofte at vokse i klynger. Kødet er ikke gelatinøst.

Udbredelse

: Sikkert ret almindelig på egnede voksesteder, men overses ret let.
Elastik-Foldhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes juli-december.

Tidsmæssig fordeling

af Elastik-Foldhat baseret på Naturbasens observationer:
Elastik-Foldhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Elastik-Foldhat - månedlig fordeling

Biologi

: Foldhattene er formentlig ektomykorrhizasvampe, men det er ikke helt afklaret.

Levested

: Løvskove og nåleskove, parker m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Svampe, Jan Vesterholt, Gyldendal 2004, ISBN 87-02-02911-1

Danmarks Svampe, Jan Vesterholt, Gyldendal 2004, ISBN 87-02-02911-1

De senest indberettede arter i Naturbasen: