Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Jan Lyngby
    Foto: Jan Lyngby
  • Fotograf: Erik Brejl
    Foto: Erik Brejl

Atlas

: Lancetbladet Ærenpris overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 70 cm. høj sumpplante med i reglen ugrenet stængel, modsatte blade og blomsterklaser, der udgår 2-3 fra hvert sæt bladhjørner.

Stænglen er i reglen grøn og bladene er ret smalt lancetformede, i reglen mindst 6 x så lange som brede.

Blomsterne er lyseblå med mørkere blå-lilla årer.

Klaserne er mangeblomstrede, i reglen med > 25 blomster i klasen; hver blomst har et støtteblad, der højst er af blomsterstilkens længde.

Blomsterstilkene er fremadrettede, med en vinkel på ca. 45 o til klasestilken.

I frugttilstand er bægerbladene tydeligt kortere end frugten.

Lancetbladet Ærenpris
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kirsten D. Nielsen

Variation

: Spinkle indidvider, som habituelt ret let forveksles med Vand-Ærenpris, forekommer.

Forveksling

: Den eneste svære forvekslingsmulighed er med Vand-Ærenpris.

I reglen gør Lancetbladet Ærenpris et ret iøjnefaldende mere bladrigt indtryk end Vand-Ærenpris, og bladene er noget længere.

Vand-Ærenpris er i reglen lavere, med relativ kortere blade, og har ofte rødlig stængel. Blomsterne er lyserøde med mørkere røde årer; de er udstående med en vinkel på mindst 60 o mellem blomsterstilken og klasestilken; blomsternes støtteblade er tydeligt længere end blomsterstilken. I frugtilstand er bægerbladene af længde med eller længere end frugten. Blomsterstilkene er næsten udstående og danner en vinkel med 70-90 o med stilken.

Smalbladet Ærenpris har smalle linje-lancetformede blade og fåblomstrede klaser, der i reglen sidder enlige ved et bladpar.

Tykbladet Ærenpris har ægformede,, ret kødfulde blade, der højst er 2 x så lange som brede, og mørkeblå blomster.

Udbredelse

: Almindelig i Jylland, lidt mindre almindelig, men dog langt fra sjælden, på Øerne og Bormholm.
Lancetbladet Ærenpris - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Lancetbladet Ærenpris blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Lancetbladet Ærenpris baseret på Naturbasens observationer:
Lancetbladet Ærenpris - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lancetbladet Ærenpris - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt, hvis blomster bestøves af honningsøgende insekter. Frøerne spredes med vand.

Etymologi:

Slægtsnavnet: Se Mark-Ærenpris.

anagallis-aqutica betyder "den arve som vokser i vand" (arve forstået bredt som "urt", "ukrudtsplante",som man ofte gjorde i middelalderen).

Lancetbladet hentyder til bladenes form.

Levested

: Den vokser på fugtig-sumpet bund i åer, ved grøfter, ved søbredder m.v. og har ofte den nedre del af stænglen vanddækket.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter, Branner og Korch 1958 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: