Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel
  • Fotograf: Karin Olesen
    Foto: Karin Olesen
  • Fotograf: Karin Olesen
    Foto: Karin Olesen

Atlas

: Ager-Vejbred overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: 5-15 cm høj. Væsentligt spinklere end Glat Vejbred. Med ret langstilkede rosetblade, som oftest er 3-5-nervede, og har kileformet grund, og bueformet opstigende blomsteraks. Bladene er gulgrønne, spredt hårede og ofte rundtakkede. Kapslen (buddiken) indeholder 12-24 mørkebrune frø.
Ager-Vejbred
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Joan Kofoed Christoffersen

Variation

: Der er betydelig variation i bladenes behåring.

Forveksling

: Den skilles fra de 2 andre underarter af Glat Vejbred på følgende karakterer:

Nøgle til underarter af Glat Vejbred:

1a. Blade helrandede eller med grove takker, bladgrund afskåret/hjerteformet eller kileformet; i reglen er aksene oprette, færre end 12 frø i kapslen: til 2.

1b. Bladene har oftest grove takker. Bladgrund kileformet. Aksene er karakteristisk bueformet opstigende. 12-24 frø i kapslen: Ager-Vejbred. ssp. intermedia.

2a. Blade mørkegrønne, med lige afskåret til svagt hjerteformet grund, glatte til svagt hårede og ret tynde. Bladene er oftest helrandede, sjældent med få svagt udviklede takker. Bladene har i reglen 5-flere strenge: Glat Vejbred ssp. major.

2b. Blade grågrønne/lysegrønne, med kileformet grund, helrandede eller grovtakkede, hårede og lidt tykke og svagt sukkulente; ofte, men ikke altid, med kun 3 strenge: Eng-Vejbred ssp. winteri.

Det er usikkert, om den i naturen krydser med Glat Vejbred, men overgangsformer til Eng-Vejbred forekommer muligvis.

Der er næppe andre indlysende forvekslingsmuligheder end de nævnte, se evt. omtalen under Glat Vejbred.

Udbredelse

: Meget almindelig på næringsrig agerjord, hvor den i reglen afløser Glat Vejbred, som den sjældent står i nærheden af.
Ager-Vejbred - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-september.

Tidsmæssig fordeling

af Ager-Vejbred baseret på Naturbasens observationer:
Ager-Vejbred - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ager-Vejbred - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt, hvor blomsterne bestøves ved vindens hjælp. Frøene spredes med vinden, og indgår også i frøpuljer.

Det latinske slægtsnavn Plantago er afledt af latin: planta = fodsål, som sigter til bladformen hos arter som Glat Vejbred; artsnavnet major betyder den større og sigter til plantens kraftige vækst, og at det er den største art i slægten. Underartsnavnet intermedia betyder midt imellem og hentyder til, at den i størrelse og form er midt imellem Glat Vejbred og andre former, evt. Eng-Vejbred. Det danske slægtsnavn Vejbred stammer tilbage til middelalderen og sigter til, at planten breder sig kraftigt langs veje og stier. Det danske underartsnavn Ager- sigter til det typiske voksested: agerjord.

Levested

: Næringsrig bund på agerjord, i haver, på ruderater, brakmarker o.l.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: